Loading...

Čtyři dny | Four days

Praha 10: Neseď!

Výstava děl žáků základních škol Prahy 10 vytvořených ve spolupráci se současnými umělci.

DENNĚ / ve škole
14:00–22:00.
Zdarma

/Vernisáž 13. 10. 2020  17:00 /

Nikdo neví líp, že všechno je jinak, než děti. Během festivalu 4 dny v pohybu se již tradičně uskuteční výstava prací vzniklých v rámci projektů platformy Máš umělecké střevo? Tato vzdělávací platforma připravila ve Strašnické škole výstavu projektu Praha 10: Neseď! za účasti dětí, pedagogů, umělců i organizátorů. Součástí programu výstavy je také evaluace projektu a debata mezi pedagogy a autory projektu, zasazená do letošního klíčového tématu festivalu – proměn ve vzdělávání.

Praha 10 a vzdělávací platforma Máš umělecké střevo? připravili pro školní rok 2019/2020 pro děti na základních školách Prahy 10 celoroční výtvarný projekt. Ten má rozvíjet kreativitu a aktivní občanství v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí a kde společně s ostatními lidmi tvoří různorodou městskou populaci. Téma projektu směřuje pohled dětí a jejich kreativitu na lokalitu Prahy 10 a lidí, kteří v ní žijí nebo pracují. Výstupem několikaměsíčního úsilí všech 12 škol zapojených do projektu bude společné uspořádání přehlídky žákovských prací reagujících tvůrčím způsobem na město a život v něm. Smyslem projektu je jednak představovat postupy, které se objevují v současném výtvarném umění, ale především jejich smysluplné využití pro lepší poznání světa a místa, ve kterém žijeme.

Umělci, zapojení do projektu, se tématem města zabývají ať už v médiu malby a sochy (Vojtěch Jehlička a Aleš Novák), ilustrace (Dora Dutková a Patrik Antczak), performance (Eva Jiřička), angažovaného umění (Vladimír Turner), konceptuální kresby (Jana Kasalová), designu (Olga Fadli Pětivoká) nebo oděvní tvorby (Barbora Procházková). Rozptyl jejich oborů je pestrý také kvůli různorodým záměrům jednotlivých škol, které se pohybují od prostorových instalací v okolí školy, po happeningy, tvorbu komiksů apod.

Vedoucí projektu je pedagožka a členka platformy MUS Romana Bartůňková, koordinátorkou je vedoucí doprovodných programů MUS Tereza Beranová. Celý projekt vzniká ve spolupráci s MČ Praha 10 a Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV).

 

Související akce:Vzdělávací programy pro školy