Loading...

Čtyři dny | Four days

The role of the artist today

Interdisciplinary conference
  • Tuesday Sep 14 / 14:00–19:00, School

Na konferenci bude ve zkratce a v různých perspektivách představena role umělce v dnešní společnosti. Jak je umělec a tvůrce chápán v kontextu samotného umění, v kontextu života a v kontextu společenském?
(Používáme zobecňující mužský rod, ale v praxi tím myslíme samozřejmě umělce i umělkyně.)

Své příspěvky/osobní manifesty založené na osobní i pracovní zkušenosti přednesou vedoucí KTK DAMU Jan Jiřík, šéfdramaturgyně ND Marta Ljubková, taneční pedagožka a interpretka Anna Línová, publicistka a pedagožka Marcela Magdová, filmová odbornice Hana Kulhánková.

Konferenci bude moderovat Honza Malík, živou diskusi povede Tereza Krčálová.
Konference povede k živé diskusi a společné úvaze o současném postavení umělce ve společnosti, o tom, jakou představu umělce jsme si vytvořili – individuálně i společensky. Na základě toho vznikne v závěru cosi jako společný manifest – manifest potřeb, přání a vizí.

 

Pulsar z. s. (zal. 2016) vytváří platformu pro realizaci děl v oblasti současného tance a pracuje s jasně vymezenou dramaturgií, která je kontinuální. V oblasti tvorby se zabývá hledáním tanečního výrazu v propojení se zcela konkrétními tématy: ve středu zájmu stojí vždy člověk jako mikrokosmos, ve kterém se promítají všechny roviny života, do kterých je začleněn. On sám je utváří a ony zároveň utváří jeho. Umělecky se tvorba pohybuje na ose minimalismu, civilního projevu a strohé čisté vizuality přibližující diváka k jeho transcendentálnímu vědomí.

Prioritně se jedná o tvorbu nových představení ve všech formách, se kterými svět současné taneční tvorby pracuje. V dosavadních dílech choreografa Michala Záhory se odrážejí společensko-historická témata (Koncert pro NI, Výročí – sto let české státnosti, Slavnost – taneční pouť krajinou, Generace X – pocity dnešních čtyřicátníků a výročí 30 let od politického převratu, Obrat konce – téma společné Evropy). Ideovým záměrem Pulsaru se zabývá jeho umělecký šéf Honza Malík a dramaturgyně Tereza Krčálová.

Společně vytvářejí zázemí pro širší tvůrčí práci (experimentální duet dis pla y, outdoor performance Absolutně nepřijatelné! a projekt v přípravě Nezřízeni) a diskusi přidruženými činnostmi jako jsou tvůrčí setkání, konference, průzkumy společnosti předcházející jednotlivým dílům (setkávání Ulov realitu!1-6, konference 30 let tance Příští přísliby, minisérie online rozhovorů Tanec okem kamery, diskuzní série Choreograf v ringu). Tvůrčí tým Pulsaru tak komentuje otázky spojené s vývojem naší společnosti prostřednictvím tance, a tím i posouvá hranice možností tanečního výrazu. Dalším záměrem uskupení je zajistit kontinuální činnost v rámci České Republiky a uvádět díla i v zahraničí (Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).

 

www.praguepulsar.cz

Pořádá: Pulsar z.s. ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu
Za podpory: MK ČR