Loading...

Čtyři dny | Four days

Institut úzkosti

Veřejné slyšení ve věci hladových duchů

  • Úterý 16. 5. / 17:30, Erpet Smíchov

Veřejné slyšení je specifický 3hodinový formát Institutu úzkosti, který umožňuje koncentrovaně se zaměřit na zkoumané téma skrze příspěvky cca 45 hostů a hostek z různých oblastí. Veřejné slyšení ve věci hladových duchů se zaměří na mapování různých typů kompenzačních technik a závislostí způsobených širšími systémovými problémy, se kterými se jako společnost potýkáme. Jaké techniky, postupy, strategie vám přinášejí krátkodobou nebo dlouhodobou úlevu od náročných emocí, vzpomínek, nezvladatelného stresu, ztráty kontroly, spojení s druhými, tlaků okolí, či od nespokojenosti se sebou samými?

Institut úzkosti (IÚ) je výzkumná platforma pro spolupráci lidí z oblasti umění, teorie, vědy a aktivismu. IÚ od roku 2018 na území hl. města Prahy iniciuje mezioborový, mezigenerační a mezinárodní dialog a dlouhodobě zkoumá nově naléhavý fenomén úzkosti, kterou vnímá jako symptomatický stav, šířící se společností. Cílem IÚ je využít potenciálu sdíleného stavu úzkosti jako zdroje tvůrčí energie a k iniciaci nových způsobů mezioborové spolupráce. Program zahrnuje výzkum, vývoj a tvorbu různých typů umělecko-pedagogických výstupů, realizovaných ve spolupráci s přizvanými pražskými a zahraničními hostkami a hosty, občanskými iniciativami, vyučujícími a studujícími. Dramaturgii programu se věnuje B. Kleinhamplová a E. Koťátková.