Loading...

Čtyři dny | Four days

Místa činu 2016 – Radniční domy

Site Specific projekt pro veřejný prostor Prahy

 

Milí diváci,

vítejte v Radničních domech, na letošním místě činu.

Téměř dvacetiletá cesta našeho festivalu po prázdných, opuštěných pražských objektech se organicky odvíjela od periferie k centru. Začínali jsme v roce 1998 na kraji Prahy v bývalé čističce odpadních vod v Bubenči a postupně se propracovávali přes továrny, sklady, cihelny, pivovary až do činžovních domů a paláců v srdci naší metropole. Nebyl v tom záměr ani plán, jen jsme se nechali vtáhnout pražským geniem loci a postupně se naučili dočasně obývat místa veřejného prostoru, u nichž lze jen zřídkakdy ovlivnit jejich budoucnost.

O to větší radost máme letos, kdy můžeme v objektech patřících Hlavnímu městu Praha ukázat veřejnosti, jak a k čemu by mohly sloužit. Současné vedení města totiž pro blok Radničních domů na Starém Městě plánuje vytvořit Pražské kreativní centrum, zaměřené na vzdělávání, kulturu a kreativitu. Upadající, vybydlený střed města v tuto chvíli nenabízí kvalitní kulturní nabídku ani Pražanům, ani turistům; tyto opuštěné domy si přitom budoucnost, založenou na participaci a lokálním zapojení, rozhodně zaslouží.

Probíráte-li se v tichém prostředí Národního památkového ústavu zažloutlými texty, napsanými na psacím stroji, můžete se seznámit s historickým a asanačním průzkumem tří propojených domů, které letos obýváme. Jak šel čas, měnily se i jejich názvy – U cepů, U Zlatého bažanta, U Trubačů, U Zlatého zvonečku, U zlatotepců, U zlaté hory… Střídající se majitele můžeme sledovat až do té doby, než si je přivlastnilo město. Popis všech architektonicky hodnotných detailů dává tušit, jakými dramaty a boji za jejich záchranu domy procházely – lomený gotický opukový portálek ve sklepní předsíňce, srdcovitě zprohýbané barokní mříže, vykrajovaná klasicistní zrcadla v profilovaných štukových rámech… 

Co je důležité na letošním programu? V minulých letech nás inspiroval Nezávislý výzkum subjektivity (Independent Research of Subjectivity) belgické umělkyně Edith Dekyndt. Výstižnost a paradox tohoto spojení nás uhranula natolik, že jsme jednu dobu darované výšivky s tímto heslem nosili na taškách a čepicích.

Letošní výstavy, která je podle této platformy pojmenována, se ujala Pavlína Morganová, historička umění, kurátorka a současná prorektorka pro studijní záležitosti Akademie výtvarných umění v Praze.

Mám z toho velkou radost a moc se těším na Pavlíninu výzkumnou sondu, kterou v Radničních domech uvidíte a která představuje čtyři desítky umělkyň a umělců v generační konfrontaci napříč médii, tvořících českou výtvarnou scénu počátku 21. století. Přehlídku zpřístupňujeme nejmladší generaci, a proto k ní probíhá celá řada doprovodných programů. Chceme zprostředkovat současné umění i dětem, tak, aby pro ně bylo dobrodružstvím, zábavou i poznáváním. Díky dílnám platformy Máš umělecké střevo?, spoluprací s Galerií hlavního města Prahy a naší Kreslírně-Myslírně ztvárněné umělkyní Petrou Herotovou navštíví výstavu v dopoledních hodinách stovky žáků základních i středních škol.

Radniční domy ještě v nedávné době sloužily pražskému magistrátu a sídlil zde i odbor kultury. Desítky neutěšených pokojíčků, bývalých kanceláří, inspirovaly naše umělce k dlouhodobějšímu pobytu a vy se tak můžete těšit na pět zcela nových site specific divadelních počinů, od výtvarných instalací, přes tanec, voiceband a činohru.

V neposlední řadě bych ráda zmínila diskusní projekt Fórum budoucnosti, jehož premiéra na téma Krize jako šance se odehrála ve Sněmovně národů v bývalém Federálním shromáždění v roce 2009. Pro tento rok jsme si s kurátorkou projektu Šárkou Havlíčkovou vybraly téma Nesnáším změnu; společně se zajímavými hosty z různých oborů budeme hledat návod, jak změnu aktivně žít, když už nastane.

Do programu jsme také zařadili nový formát besedy – neformálního, přátelského setkání. Jmenuje se Subjektivně! a přizvali jsme do něj osobnosti různých profesí, které by se jinak asi nikdy nepotkaly: profesionálního hasiče, restaurátora, chirurga, fotografku, novinářku, dobrovolnici v hospicu, operátora tísňové linky 112, dokumentaristku, trenéra boxu, režisérku, právníka a další.

 

Vítejte v subjektivním světě každého z nás.

Denisa Václavová

 

Independent Research of Subjectivity

– výstava pro Radniční domy

kurátorka: Pavlína Morganová

umělci:
Matěj Al-Ali, Zbyněk Baladrán, Veronika Bromová, Michaela Černická,  Anna Daučíková, Dominik Gajarský, Petra Herotová, Eva Jiřička, Krištof Kintera, Vladimír Kokolia, Kateřina Konvalinová, Igor Korpaczewski, Eva Koťátková, Alena Kotzmannová, Nikol Kutíková, Martin Kyrych, Dominik Lang, Richard Loskot, Marie Lukáčová, Adéla Matasová, Andrea Medunová Součková, Pavel Mrkus, Jakub Nepraš, Karel Nepraš, Alice Nikitinová, Martina Nosková, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Veronika Resslová, Lenka Rochovanská, Lucia Sceranková, Pavla Sceranková, Vladimír Skrepl, Jan Steklík, Tomáš Svoboda, Šárka Trčková, Aleksandra Vajd, Kateřina Vincourová, Monika Žáková

 

Filmy:

Noční vidění za jasného dne
Pozorování v současném českém videu. Pásmo videí z Videoarchivu VVP AVU.

 

Site specific premiéry:

Masopust: Lidový kousek

Kolonie: Mocný až moc

Tereza Hradilková a kol.: Švihla

Žan Loose, Stanislav Majer a Ozren Mutak: Exactly the Moments

Wariot Ideal: 28 dní

 

Dílny pro mladší i starší děti:

Kreslírna-myslírna

Máš umělecké střevo?

Praha jako puzzle

Dílna s knížkou D.E.S.I.G.N.

 

Divadla pro děti:

Divadlo B: Malý pán

TisíciHran: Fialky a mejdlíčka

 

Konference, diskuse, debaty:

Fórum Budoucnosti III. – Nesnáším změnu aneb Jak se zbavit strachu?

Budoucnost pro Radniční domy? Kreativní centra u nás a v zahraničí

Umění: import, export – diskuse Spolku Skutek

Role a podoby umělecké tvorby pro děti a mládež v kontextu společenských změn

 

Speciální pozvání:

Subjektivně! 

 

Pro CITY procházka:

S Richardem Bieglem po Staroměstském náměstí

 

Bar:

IBY POP + William Valerián

MEGA – make Europe great again – audiovizuální set na dobrou noc (David Böhm a Jiří Franta)

DJs

 

 

Nahlédněte do zákoutí Radničních domů:

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

 • Radniční domy | Foto: Libor Svoboda

  Radniční domy | Foto: Libor Svoboda