Loading...

Čtyři dny | Four days

Místa činu 2009

Site specific projekt pro bývalé Federální shromáždění – novou budovu Národního muzea a festival 4+4 Dny v pohybu 2009

Pro letošní rok jsme se rozhodli vytvořit meeting point festivalu v budově někdejšího Federálního shromáždění. V 19. století na jejím místě stála dřevěná divadelní aréna. Za první republiky zde byla postavena Pražská burza, ve které od roku 1946 sídlil parlament. Moderní budova Národního, resp. Federálního shromáždění navržená Karlem Pragerem se stavěla v letech 1967-1973. Po přesídlení parlamentu (1992) z budovy až do roku 2009 vysílalo Rádio Svobodná Evropa. V letech 2011-2015 proběhne rozsáhlá rekonstrukce, která objekt promění v novou budovu Národního muzea.

Vstupujeme tedy do prostoru v jakémsi mezičasí. Jedná se o prostor historicky, architektonicky, urbanisticky i společensky pozoruhodný, kontroverzní a diskutovaný, politicky zatížený. Tato monumentální stavba prohlášená za kulturní památku má své obdivovatele i odpůrce.

Site specific projektem nazvaným Místa činu chceme budovu nahlédnout tvůrčím způsobem a nabídnout možnost poznat ji z několika úhlů pohledu. Přizvaní umělci a odborníci provedou festivalového diváka vybraným místem tak, aby mu poskytli různorodý zážitek a nabídli spektrum témat, která z daného místa vycházejí. Proto jsou v projektu zastoupeny akce od architektonických procházek, přes instalaci, koncert a performance připravené pro specifické prostředí, až po kulturní fórum věnované důležitým otázkám současnosti.

Doufáme, že nenápadné i výrazné umělecké projevy v budově bývalého Federálního shromáždění a zejména v jejím okolí v divákovi naruší ustálený stereotyp vnímání reality. Mohlo by dojít i k tomu, že přestane být rozeznatelné, co je vlastní realita a co je její uměle vytvořená nadstavba.

Projekt Místa činu chce být tvůrčím zásahem do prostoru, který nám nabízí tolik rozporuplných otázek.

Koncept projektu: Denisa Václavová

Program – Federální shromáždění

Tisková zpráva – Federální shromáždění 2009