Loading...

Čtyři dny | Four days

Dobrá praxe V. aneb kulatý stůl výtvarných spolků

  • Čtvrtek 18. 5. / 14:30, Erpet Smíchov

Jak byste definovali oblast zájmu vašeho spolku? Jak zajišťujete chod vaší organizace, tedy jaký způsobem financujete svou činnost a jak se organizujete?  Je vaším cílem profesionalizace vašeho spolku, například ve smyslu několika placených pozic? Jak se snažíte naplnit očekávání a uspokojit zájmy členské základny? Jak se snažíte se získat zájem veřejnosti o témata artikulovaná vaším spolkem? Jaký způsobem vybíráte a posléze artikulujete svá témata? Jaké máte stanovy, jsou důležité pro váš chod? Jak získáváte nové členy? Kolik členů musí mít spolek, aby jeho pozice byla relevantní? Jakým způsobem realizovat kampaně a lobbing? Jaká je vaše role směrem k veřejným a výtvarným institucím? Jaké jsou společné zájmy pro všechny výtvarné spolky a organizace?

Setkání a burza zkušeností zástupců vybraných výtvarných spolků.

Program bude zahrnovat diskuse o poslání výtvarných spolků, o způsobech sebeorganizace, o doplňování členské základy, o způsobech reprezentace a v neposlední řadě možnostech vzájemné kooperace. Cílem je sdílení pozitivních příkladů, ukázky možností, i debata o finančně-koncepčních danostech jednotlivých sdružení, a především ustanovování či zavádění takzvané dobré praxe.

 

Spolek Skutek vznikl, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, kteří si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme.