Loading...

Čtyři dny | Four days

Absolutně nepřijatelné! part II.

PULSAR/SPOLK

  • Sobota 8. 10. / 20:00–20:30, Erpet Smíchov
Cena: 50 Kč (vstupné v rámci výstavy)

„Jak stvořím svou image, aby se vnější potkalo s vnitřním? Vezmu si sukni nebo kalhoty? Zdá se to tak jednoduché. Co mám na sobě, mám i v sobě. Někdo svou image hledá víc, někdo méně, ale v podstatě každý ve svém životě alespoň jednou zakusí moment, kdy potřebuje najít svou pravou identitu a projevit ji. Dát jí tvar. Specifický. O čem jiném je život, než o hledání pravého já? Proč najednou nefungují vzory, tradice, ideály? Chci vyjít na ulici a být sám sebou. Má to nějaké hranice?“       

Taneční představení o hledání nejen sexuální identity. Problematika lidí LGBTQ+ je v něm představená očima těch, kdo se k této komunitě nehlásí a jež tvoří většinu tvůrčího týmu. Jeho vzniku předcházely hloubkové rozhovory se zástupci (nejen) LGBTQ+ komunity. Představení je tvořeno na nově objevovaných principech taneční dramaturgie ve spolupráci dvou tvůrčích týmů – uskupení Pulsar a SPOLK.

 

Pulsar z. s. vytváří platformu pro realizaci děl v oblasti současného tance a pracuje s jasně vymezenou dramaturgií, která je kontinuální. V oblasti tvorby se zabývá hledáním tanečního výrazu v propojení se zcela konkrétními tématy: ve středu zájmu stojí vždy člověk jako mikrokosmos, ve kterém se promítají všechny roviny života, do kterých je začleněn. On sám je utváří a ony zároveň utváří jeho. Umělecky se tvorba pohybuje na ose minimalismu, civilního projevu a strohé čisté vizuality přibližující diváka k jeho transcendentálnímu vědomí. Prioritně se jedná o tvorbu nových představení ve všech formách, se kterými svět současné taneční tvorby pracuje.

V dosavadních dílech choreografa Michala Záhory se odrážejí společensko-historická témata (Koncert pro NIVýročí – sto let české státnosti, Slavnost – taneční pouť krajinou, Generace X – pocity dnešních čtyřicátníků a výročí 30 let od politického převratu, Obrat konce – téma společné Evropy).

Ideovým záměrem Pulsaru se zabývá jeho umělecký šéf Honza Malík a dramaturgyně Tereza Krčálová. Společně vytvářejí zázemí pro širší tvůrčí práci, jako např. umělecká setkávání Ulov realitu!1-6, konference 30 let tance Příští přísliby a konference Role umělce dnes, projekt umění a terapie Vyprovokuj (se) tancem!, online minisérie Tanec okem kamery a roadshow série Choreograf v ringu 1st-6th round, rámcový program k výročí 30 let Duncan Centre.

Tvůrčí tým Pulsaru tak komentuje otázky spojené s vývojem naší společnosti prostřednictvím tance, a tím i posouvá hranice možností tanečního výrazu. Uskupení zajišťuje kontinuální činnost v rámci ČR a zahraničí (vedle sousedních států také Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).www.praguepulsar.cz 

 

SPOLK je umělecké uskupení mladých tanečníků, jeho členy jsou studenti a absolventi pražské taneční Konzervatoře Duncan centre a HAMU. Jeho vznik byl reakcí na dlouhodobý zájem jednotlivých členů o společnou tvorbu. Tematicky se ve své tvorbě věnují a reagují především na nejrůznější společenská a sociální témata. V tvorbě čerpají z různorodých tanečních zkušeností jednotlivých členů a propojují tak jejich jednotlivé taneční přístupy ve společném procesu.

V roce 2021 představili svoje první společné dílo S dovolením! Trailer ve spolupráci s organizací Taneční aktuality k tomuto představení získal ocenění za nejlepší minutový taneční film platformy Ork_Kota_Platform 2022. SPOLK také vystoupil na zahájení 20. sezóny divadla Ponec (2020), v ulicích Prahy uvedl performance Rush (festival Za dveřmi, 2020) a Kostničák (TANEC PRAHA, 2021) a účastnil se večerů Nová generace (divadlo DISK, 2020) a NU Dance festivalu v Bratislavě (2022). V květnu 2022 uvedl premiéru The Miners v divadle Ponec a v listopadu představí nový experimentální projekt v galerii Club 3. Břeh.

 

Koncept projektu: Tereza Krčálová, Honza Malík
Taneční dramaturgie: Tereza Krčálová
Choreografie a interpretace: SPOLK – Kateřina Jabůrková, Adam Kmenta, David Králík, Žaneta Musilová, Ester Trčková 
Původní hudba: Ondřej Galuška
Kostýmy: Terezie Dvořáková
Svícení: Lukáš Benda
Asistent produkce: Simona Dejmková
Kurátor, realizace a produkce projektu: Honza Malík & Pulsar z. s.

Představení vzniklo v rámci mezinárodního projektu „Inovace a umění: cesta k inkluzi LGBTQ+ osob“ pod záštitou Erasmus+ (2021-2022).

Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+

Koproducenti: Prague Pride z. s., Čtyři dny z. s., TANEC PRAHA/PONEC-divadlo pro tanec
Za podpory: MKČR, Studio TEP39, Balada SITE.

Poděkování: Markéta Černá a Pavel Štorek, Tom Bílý, Veronika Dočkalová, LGBTQ+ komunitní centrum, TE-MA atelier, Maria Vivčar, Maty Slamka, Radka Labendz, Ondřej Moučka, Vojtěch Rohulán, Aneta Dolejší, Finiji Darkangel, Rémi Diligent, Jana Gabrielová, Tomáš Pospíšil, Petr Opavský, Markéta Perroud a Jitka Hradilková a Markéta Bártů (TANEC PRAHA), Jakub Urban (Studio TEP39), Kristyna Svobodová, Vojtěch Brtnický, Štěpán Zahálka, Ondřej Kačer, Jana Baladová a Michal Nikodem.

Premiéra: 11. 8. 2022, Pride Village – Střelecký ostrov, Praha