Loading...

Čtyři dny | Four days

Komentovaná procházka O vodě s Kamilou Lohrovou a Terezou Vohryzkovou

  • Neděle 16. 10. / 17:00, Erpet Smíchov

Sraz v Erpet Smíchov u pokladny

 

Řeka ovlivňující město, město ovlivňující řeku. Jakým způsobem řeku ovlivňuje krajina za městem a co jsme v minulosti udělali s naší říční krajinou? Jak chápeme prostor říční krajiny, a co lze pro ni dnes můžeme dělat či nedělat? Povídání o spojitostech povodní versus sucha, vody versus krajiny /intravilánu a dopad klimatické změny. Během procházky se také dozvíte o aktuálních plánech IPR v okolí řeky a o možnostech, jak se do nich aktivně zapojit.

 

Kamila Lohrová studovala Ochranu přírody a krajiny, Aplikovanou ekologii na ČZU a Urban Environmental Management v Nizozemí. Po studiích se začala věnovat tématům v zemědělství, urbánní problematice, a již několik let působí na IPR ve vodohospodářských tématech, zejména hospodaření s dešťovou vodou, vodní toky a s nimi spjaté povodně. Aktivně působí i jako průvodkyně v zahraničí.

Tereza Vohryzková se dlouhodobě věnuje otázkám životního prostředí, klimatické změny a občanské společnosti. Aktuálně působí ve spolku Krajinohled a věnuje se navracení vody do krajiny se zapojením veřejnosti.