Loading...

Čtyři dny | Four days

Res // Possibility

third space & Michal HōR Horáček

V rámci výstavy Reality do you need me?
DENNĚ / Nová strašnická škola
14:00–21:00 (zavřeno 13.9. a 20.9.)
V den zahájení 18:00–24:00
Reality do you need me? – výstava současného umění pro Novou strašnickou školu

 

Multimediální participativní instalace

 Co můžeme získat z prostoru sdílené excitace? Přicházíme v takovém prostoru o něco? Souvisí kontrola vždy s pocitem zodpovědnosti? Můžeme vytvářet svět a zároveň být v daný moment jeho součástí? Co můžeme zažít pouze, když jsme sami, a co jedině s ostatními?

Cílem instalace je zprostředkovat účastníkům vědomý prožitek dvou základních lidských stavů: samoty, tvorby, zodpovědnosti – vystavení se hodnocení vnímatelů, a spolubytí – příjímání podnětů a jejich hodnocení. Cestou k tomuto prožitku je pozvání účastníků do prostoru performativní plochy a dvou uzavřených kójí, v nichž se nachází jednoduše ovladatelný světelný a zvukový pult. Účastníci jsou pozváni k regulaci zvuku a světla na performativní ploše, avšak pouze v případě, jsou-li v kóji sami. Ostatní zúčastnění tak mohou zakusit působení zvuků a světel na performativní ploše ve spolubytí s ostatními účastníky, ale prožijí zároveň pocit zodpovědnosti za naladění performativní plochy v případě, že se rozhodnou strávit nějaký čas za ovládacími pulty.

Výstupem instalace bude statistika zobrazující se na webové stránce, kam se budou automaticky odesílat data hodnocení účastníků na světelné a zvukové změny. Škálování hodnocení je čtyřstupňové – to aby nebylo možné zaujmout neutrální postoj, ale vždy bylo nutné přiklonit se k pozitivnímu, nebo negativnímu hodnocení. V případě zájmu účastníků bude také možné na webových stránkách najít jejich zkušenost s prostorem v podobě, kterou si sami vyberou.

 

Michal HōR Horáček je autorem a spolutvůrcem řady divadelních i multimediálních projektů. Vlastní tvorbu představují například projekty Razzle Dazzle coby projekt o hranicích jednotlivce a možnostech ovlivňovat svůj osud, dále experimentální představení Vůně pracující s pokročilou technologií propojující hudební složku, scénografii, projekce, kostým i pohyb interpreta, Imprint, což je umělecko-technologická glosa, nebo Elemethis!, abstraktní série fotografií o třech nových životní formách, jež má scénickou i galerijní verzi. Horáček je také členem řady tvůrčích uskupení napříč uměleckým spektrem.

 

V rámci Reality do you need me? – výstavy současného umění pro Novou strašnickou školu ›