Loading...

Čtyři dny | Four days

Adam Serdahely: Esence vzdálenosti jako neměřitelný aspekt komunikace

Kurátor Jiří Ptáček

V rámci výstavy Reality do you need me?
DENNĚ / Nová strašnická škola
14:00–21:00 (zavřeno 13.9. a 20.9.)
V den zahájení 18:00–24:00
Reality do you need me? – výstava současného umění pro Novou strašnickou školu

 

videoinstalace / záznam akce, 2021

Skutečnosti, potřebuješ mě? Co je zas tohle za otázku. Opravdu někdo čeká, že skutečnost odpoví? Uslyšíme ji? Porozumíme jí? Sneseme odpověď?

Jaký má skutečnost „hlas“, jaké „jazyky“ ovládá? Jaký signál jí vyslat? Zná koncept otázka / odpověď?

Je ta otázka věcným dotazem? A nebo pouze takovým zoufalým zvoláním, něco jako „bože, smiluj se nad námi“?

Určitě mám víc otázek než odpovědí.

Ani videoprojekce Adama Serdahely není odpovědí, ale pouze prací o vztahu mezi komunikací a vzdáleností. Jejím výběrem na 4+4 dny v pohybu tak reaguji na latentně přítomnou touhu po dorozumění, která v onom dotazu realitě zaznívá. Z hlubiny nočního lesa problikávají světelné signály. Příjemce signálu vidí rozsvěcující se a zhasínající světla a naslouchá i toho sugestivní pentatonické skladbě.

Serdahelyho videoinstalace vyšla z akce, kterou letos uskutečnil spolu se skupinou pozvaných performerů / hudebníků. Ty vybavil partiturou se stylizovaným ztvárněním různých druhů signálů a v daný čas je nechal, aby ji podle sebe interpretovali. Naprogramovaný software na protilehlém kopci světelné záblesky měnil ve zvukovou kompozici. „Analogové“ signály živých lidských bytostí se změnily v digitální informaci, ale ta opět promlouvala (a i ve výstavní verzi promlouvá) k lidským bytostem. Část obsahu zprávy se ztrácí, vyvolaný emocionální dopad je zase takovým vedlejším, ale nevyhnutelným produktem.

 

V rámci Reality do you need me? – výstavy současného umění pro Novou strašnickou školu ›