Loading...

Čtyři dny | Four days

Umění pro město – proč a jak?

Workshop
  • Čtvrtek 15. 10. / 10:00–16:00, ve škole
    / Uzavřená akce
    ZRUŠENO – náhradní akce online
 
Z důvodu mimořádných opatření ZRUŠENO Náhradní akce online ›

 

1. workshop 10—12 hodin: pro volené radní a jejich zástupce (odbor kultury, školství, zeleně, plánování…)

2. workshop 14—16 hodin: pro zodpovědné ředitele nebo vedoucí odborů či jejich zástupce (oblast kultury, školství, zeleně, plánování…)

 

Pražský program na podporu současného umění nazvaný Umění pro město – neboli dřívější program 2 % na umění ve veřejném prostoru – se chýlí ke konci dvouletého zkušebního období. Co se už povedlo a co naopak ještě potřebuje spoustu práce na straně všech zainteresovaných složek a institucí od vedení Prahy přes samosprávy až po běžného úředníka, jemuž chybějí informace a zkušenosti?

V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu chceme pozvat pracovníky odborů kultury, školství i zeleně, do jejichž gesce spadají umělecká díla ve veřejném prostoru, na specializovaný workshop. Jsme připraveni vysvětlit principy financování programu, benefity i úskalí programu Umění pro město. Během workshopu si projdeme modelové situace, od nápadu či iniciativy až po samotnou realizaci díla.

K dispozici pro všechny otázky bude garantka programu Umění pro město a kurátorka veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová, Viktoria Mravčáková z Institutu pro plánování a rozvoj a Jana Smolková, členka pracovní skupiny programu za Galerii hlavního města Prahy.

 

Workshop se koná za podpory radní MHMP pro kulturu Hany Třeštíkové.