Loading...

Čtyři dny | Four days

Program Umění pro město – Proč a jak

Živě na youtube

  • Čtvrtek 15. 10. / 10:00, ONLINE
    ONLINE

Přehrát na Youtube

 

V rámci festivalu 4+4 dny v pohybu srdečně zveme pracovníky odborů kultury, školství i zeleně, do jejichž gesce spadají umělecká díla ve veřejném prostoru, na specializovaný webinář. Na webináři budou vysvětleny principy financování programu Umění pro město, jeho výhody i úskalí. Během webináře budou představeny modelové situace, od nápadu či iniciativy až po samotnou realizaci uměleckého díla.

Pražský program na podporu současného umění Umění pro město (dřívější program 2 % na umění ve veřejném prostoru) se chýlí ke konci zkušebního dvouletého období. Co se už povedlo a co naopak ještě potřebuje spoustu práce na straně všech zainteresovaných složek a instituci – od vedení Prahy přes samosprávy až po běžného úředníka. kterému chybí informace a zkušenosti?

Webináře se zúčastní garantka programu Umění pro město a kurátorka veřejné plas­tiky Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová. Pavla Vintišková z Odboru kultury a cestovního ruchu. Viktoria Mravčáková z Institutu pro plánování a rozvoj a Jana Smolková z Galerie hlavního města Prahy, členky pracovní skupiny programu.

Webinář se koná za podpory radní MHMP pro kulturu Hany Třeštíkové.