Loading...

Čtyři dny | Four days

Otevřené fórum: Voda a budoucnost

Facilitátoři: Anna Ryvolová, Boleslav Keprt, Jakub Ryvola, host: Arne Springorum

  • Úterý 8. 10. / 17:00—19:30 , Desfourský palác
    / Omezená kapacita – pouze 30 míst

Otevřené fórum: Voda a budoucnost

Voda. Média nás téměř každý den varují před jejím nedostatkem. Nestraší nás příliš?  Nebo naopak málo? Voda je stěžejní téma (nejen) letošního léta.

Jak to máte s vodou vy? Myslíte si, že voda patří přírodě, nebo je vám bližší myšlenka, že patří státu, který se má o ni starat? Sledujete, kolik vody spotřebujete, šetříte s ní, nebo jste rádi, když si můžete bez starostí dopřát každý večer plnou vanu? Co můžeme dělat pro budoucnost vody (a nás)?

Pojďme o tom společně mluvit. Zveme vás na setkání, kde budeme společně diskutovat a sdílet své různorodé postoje, pohledy, sny, obavy… Všechny hlasy jsou potřeba a jsou vítány! Nepotřebujete s sebou nic, jen odvahu, chuť mluvit nebo i jen poslouchat. Setkání bude facilitované – metodou otevřeného fóra. Nejedná se o předložení konkrétních řešení ani o ucelenou přednášku, i když přednáškový mini-blok bude přítomen.

Do tématu nás krátce uvede host, Arne Springorum, hydrogeolog, environmentální konzultant a člen Extinction Rebellion.

Omezená kapacita. Rezervujte prosím svou účast na vaclavova.d@gmail.com

 

FB event

Co jsou otevřená fóra (Open forums)

Otevřená fóra jsou strukturované facilitované diskuse na témata, která se nějakým způsobem dotýkají každého z nás. Jejich cílem je podporovat veřejný dialog zejména v oblastech, které přinášejí polarizaci do společnosti, a skrze diskusi přinášet rozmanitost pohledů jednotlivých stran. Otevřená fóra vidí důležitost v setkání lidí s protichůdným postojem k tématu. Cílem otevřeného fóra není rozhodnout, kdo má pravdu, ale podpořit uvědomění a pochopení druhé strany a toho, jak se oba protichůdné pohledy vzájemně potřebují a mohou si být užitečné. V otevřeném fóru je vytvořen prostor pro naslouchání, souhlas a nesouhlas s jinými hledisky a pro vnímání nejhlubších pocitů takovým způsobem, aby se vytvořily přímé nenásilné interakce, možnost vzájemně se slyšet. Na praktické úrovni nám otevřená fóra pomáhají vyrovnat se s lidmi, od nichž se lišíme nebo s nimiž nesouhlasíme, otevírají hlubší úroveň diskuse, která pomáhá nacházení společného zájmu, případně budování komunity lidí, kteří se spolu dále chtějí v tématu angažovat.

Více na https://worldwork.org/about/open-forums/

 

Mgr. Anna Ryvolová vystudovala řízení a supervizi na FHS UK a sociální a pastorační práci na ETF UK a své profesní působení začala v roce 2002 arteterapeutickou prací s dětmi z dětských domovů. Dále pokračovala  v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých, kdy pracovala v rozmanitých rolích a organizacích (QED GROUP, Agnes, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Hospic Dobrého Pastýře, IPOP). V roce 2014 stála  u zrodu Sociální kliniky, kde působila čtyři roky jako ředitelka. V rámci koučování, terapie a facilitace využívá především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2010 studuje, dále pak poznatky z absolvovaných výcviků v psychologickém koučování, facilitaci, arteterapii, motivačních rozhovorech a řady kratších kurzů. Organizace otevřených fór (Open forums) zaměřených na klimatickou krizi jsou pro ni jak profesní výzvou, tak určitým osobním příspěvkem této planetě.

Mgr. Boleslav Keprt vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik v krizové intervenci a další rozvojové kurzy. Je studentem výcviku procesově orientované psychologie, která se zaměřuje nejen na práci s jednotlivci, ale i na práci se skupinami ve společnosti. Studuje psychosomatické disciplíny na DAMU, kde je pro něj velkým zdrojem inspirace a energie studium dialogického jednání. Svoje dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe. Ovlivnila ho i zkušenost s psychodramatem a rodinnými konstelacemi. Pracuje jako terapeut v rozvojovém centru Popoli a Lávka, kde je také lektorem kurzů mindfulness a dalších seminářů. Nově se angažuje v pořádání Otevřených fór (Open forums), která podporují možnost „hluboké demokracie“ (Deep democracy) – setkání lidí protichůdných názorů s tématy polarizujícími společnost.

Mgr. Jakub Ryvola vystudoval pedagogickou fakultu, ale místo učitelské profese se 20 let věnuje grafickému řemeslu. Během posledních 13 let prošel několika výcvikovými programy zaměřenými na změněné stavy vědomí. V současné době je studentem výcviku procesově orientované psychologie, která se zaměřuje nejen na práci s jednotlivci, ale i na práci se skupinami ve společnosti. Se svou ženou Annou sdílí vášeň pro „hlubokou demokracii“ a hledání možností, jak přinášet do našich životů víc uvědomění. Otevřená fóra jsou pro něj prostorem, kde na každém hlasu (životě) záleží, kde periferie je stejně důležitá jako centrum a kde lze témata nahlížet z jiných úhlů.

Arne Springorum je povoláním hydrogeolog a pracuje jako environmentální konzultant již 13 let. Vystudoval na univerzitě v Cáchách a v Londýně, získal MBA ve Francii na College des Ingénieurs. V letech 2002 – 2008 pracoval v malé poradenské společnosti ve Spojených státech, kde nasbíral cenné zkušenosti. Od roku 2008 působil v přední globální konzultační společnosti Environmental Resources Management (ERM). Poté, co se společnost ERM rozhodla stáhnout z České republiky, Arne založil vlastní poradenskou společnost HE Consulting s.r.o., která úzce spolupracuje s ERM na řadě projektech v České republice a na Slovensku. Na český trh uvedl inovativní program energetické účinnosti QUEST. Je členem Extinction Rebellion, mezinárodního sociálně-politické hnutí, jehož cílem je pomocí občanské neposlušnosti a nenásilného odporu zabránit (nebo alespoň zmírnit) rozpadu klimatu, ztrátě biodiverzity a sociálnímu a ekologickému kolapsu. Od roku 2008 žije a pracuje v Česku. S manželkou Olinou má čtyři děti.