Loading...

Čtyři dny | Four days

Princip neurčitosti

Série výstav pro Desfourský palác

DENNĚ / Desfourský palác
Všední dny 16:00–22:00, so-ne 14:00–22:00
V den zahájení a v den zakončení do 24:00
Vstupné: 50 Kč
Komentovaná prohlídka 50 Kč (omezená kapacita)
Vstup na vernisáž 5. 10. zdarma
 
Začalo to vzpomínkou…

Kurátor: Nina Moravcová
Vystavující autoři: Dana Bartoníčková, Jana Bernartová, Filip Cenek, Magdaléna Kašparová, Alena Kotzmannová, Markéta Othová, Lucia Papčová, Janek Rous

Naše touhy rostou. Někdy se je daří naplňovat. Náš životní prostor se ale spíš zmenšuje. Na pozadí vlastních povinností vnímáme ubíhající dny, týdny, měsíce i měnící se roční období pouze periferně. Tempo se stále zrychluje. Přestože se snažíme vytyčit si jasný horizont, ke kterému směřujeme, pod tíhou okolností často paběrkujeme ode dne ke dni a ztrácíme směr. Při pohledu zpátky vnímáme prožitý čas jako neurčitý tok, z něhož se vynořují vzpomínky – obrazy, tóny, záblesky světla…

 

NEURČITOST PRINCIPU

Kurátoři: Libor Novotný a Tomáš Knoflíček
Vystavující autoři: Martin Dašek, Petra Doležalová, Marek Franz, Filip Nádvorník, Lukáš Kováčik, Vojtěch Kovařík, Martin Kubica, Jiří Kuděla, František Lozinski, o.p.s. (František Kowolowski, Petr Lysáček, Jiří Surůvka), Šárka Mikesková, Michaela Rožnovská, Helmut Smits, Petr Švolba

Werner Heisenberg publikoval svoji teorii neurčitosti v roce 1927. V roce 1933 získal Nobelovu cenu za fyziku. Teorie popisuje nemožnost zjistit stav elementárních částic. Údajně platí, že čím více víme o jednom z parametrů dané částice, tím méně toho víme o druhém. „Kdykoli budeme pozorovat něco kvantově-mechanického, staneme se dvěma různými kopiemi sebe samých. Je tu kopie, která dostala jednu odpověď, a zároveň kopie, která dostala jinou odpověď. To znamená, že existuje obrovský počet dalších kopií nás samých, jež vidí trochu jinak věci, které se dějí ve vesmíru.“

 

STORIES ARE US

Kurátor: Radek Váňa
Vystavující autoři: Adéla Babanová, Joep Hinssen, Rosanne Jonkhout, Kaweh Modiri, Tomáš Svoboda, Joris Verleg

Vše zastřešující témata jsou často jen záminkou pro shromáždění velkého množství uměleckých děl. Když ale „princip neurčitosti“ vyjmeme z hájemství kvantové fyziky, jeho premisa se dá s nadsázkou vyložit asi takto: čím víc toho víme, čím detailnější jsou naše informace, tím těžší je dobrat se pochopení celku, předpovědění budoucího vývoje i pochopení výchozí situace. V téhle podobě se mi princip neurčitosti zdá jako dobrá metafora nebo popis světa kolem nás i naší situace v něm. Víme všechno, a ničemu nerozumíme. Chaos, zmatek a únava z neustálého hledání souvislostí.

 

Praha-hranice

Kurátor: Ondřej Horák
Vystavující autoři: Mira Gáberová (SK), Veronika Leová (VIE), Alexandra Yordanova (BUL), Petr Philippov (RU), Ondřej Brody (CZ/VE), Anna Radeva (SK), Kristofer Paetau (FIN), Hiep Duong Chi (VIE), Ruta Putramentante (LIT), Larysa Gladysh (UK), Isrohan Alvarez (MEX), Sujana Villafane – Bohac (VEN)

Smyslem projektu je aktivně propojit výtvarné umělce s cizinci žijícími na našem území.
Naší snahou je v omezeném čase (během jednoho roku) spojit cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pocházejí ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. Cílem je vzájemná spolupráce a společný (umělecký) výstup. Účast na projektu – jak ze strany organizátorů, tak umělců – je veskrze dobrovolná, tedy bez nároku na finanční ohodnocení.

 

 
Ve spolupráci s Sara Zanin a In Situ Crew Curators