Loading...

Čtyři dny | Four days

Praha-hranice

Integrace a aktivizace cizinců za pomoci umělců zaměřených na výtvarné umění

DENNĚ / Desfourský palác
Všední dny 16:00–22:00, so-ne 14:00–22:00
V den zahájení a v den zakončení do 24:00
Kurátor: Ondřej Horák

Vystavující autoři: Mira Gáberová (SK), Veronika Leová (VN), Alexandra Yordanova (BG), Petr Philippov (RU), Ondřej Brody (CZ/EC), Anna Radeva (SK), Kristofer Paetau (FIN), Hiep Duong Chi (VN), Ruta Putramentante (LT), Larysa Gladysh (UA), Isrohan Alvarez (MEX), Sujana Villafane – Bohac (YV)

 

Smyslem projektu je aktivně propojit výtvarné umělce s cizinci žijícími na našem území.

Naší snahou je v omezeném čase (během jednoho roku) spojit cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pocházejí ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. Cílem je vzájemná spolupráce a společný (umělecký) výstup. Účast na projektu – jak ze strany organizátorů, tak umělců – je dobrovolná, tedy bez nároku na finanční ohodnocení.

Projekt vznikl na základě debaty s respektovanou organizací zaměřenou na integraci cizinců, z deklarovaného zájmu a z potřeb cizinců (azylantů, uprchlíků, čekatelů) žijících na našem území. Odstartoval letos v únoru debatou s cizinci, kteří reagovali na výzvu k zapojení se do společné aktivity. Název naší aktivity odkazuje k románu Moskva-hranice. Praha je v názvu zmíněna jako místo, kde většina účastníků – cizinců – žije.

Vybrané práce spolupracujících dvojic tvoří hlavní část výstavy Princip neurčitosti. Doplňuje je videozáznam, který přibližuje vznik jednotlivých projektů.

Mezi účastníky jsou ženy a muži nejrůznějšího věku a sociálních vazeb, kteří pocházejí z Ruska, Ukrajiny, Litvy, Slovenska, Vietnamu, Mexika, Finska, Bulharska nebo Venezuely.

Součástí práce jsou také společné schůzky všech účastníků a jejich filmová dokumentace, kterou pořizuje umělkyně Eva Jiřička.

Projekt Praha-hranice vzniká za podpory Centra integrace cizinců z.s. (CIC), Nadace pro současné umění Praha o.p.s. (CSU) a platformy Máš umělecké střevo? z.s. (MUS).

 

 

V rámci výstavy Princip neurčitosti pro Desfourský palác