Loading...

Čtyři dny | Four days

Paměť národa NIGHT

Post Bellum: Příběhy našich sousedů

  • Sobota 6. 10. / 18:00, Desfourský palác
Cena: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post Bellum pro týmy osmáků a deváťáků ze základních škol. Ti mají za úkol vyzpovídat pamětníka žijícího v jejich bezprostředním okolí. Když si vypravěč a posluchači sednou, vzniká mezi nimi pouto, které trvá i po skončení projektu a pomáhá bořit předsudky, jež vůči sobě obě generace mají.

Úkolem mladých dokumentaristů je příběh pamětníka co nejzajímavěji představit veřejnosti. K tomu potřebují příběhu dobře porozumět a dohledat si k němu další informace: čeká je cesta do archivu a zkoumání nalezených materiálů, brouzdání po internetu, mohou se vydat do míst spjatých s pamětníkovým příběhem. Výsledkem jejich půlroční práce je krátká rozhlasová, televizní nebo psaná reportáž, kterou publikují společně s fotodokumentací projektu na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. Do projektu se za šest let jeho trvání zapojilo přes 2500 dětí, které zpracovaly téměř 800 pamětnických příběhů.

Vrcholem projektu je slavnostní závěrečná prezentace, kdy týmy představují veřejnosti příběhy svých pamětníků i peripetie, které je během práce potkaly. V publiku sedí kromě jejich spolužáků, učitelů a rodičů také sami pamětníci. Krátká představení jsou pestrá, někdy smutná, jindy veselá a pokaždé dojemná. Výběr těch nejzajímavějších z loňských pražských projektů můžete vidět i vy.