Loading...

Čtyři dny | Four days

Blokuje vás bloková výjimka?

Aplikace blokové výjimky při financování kultury z veřejných zdrojů v ČR

  • Pondělí 8. 10. / 16:00, Desfourský palác

Panelová diskuse se zaměří na změny v metodice grantových řízení s ohledem na blokovou výjimku a s ní související pravidla pro financování kulturního sektoru. Blokové výjimky představují následná opatření EU řešící poskytování podpory z veřejných prostředků v rámci podpory de minimis. Tato pravidla jsou právně závazná pro všechny poskytovatele dotací a grantů z veřejných rozpočtů, nicméně jejich výklad je v českém prostředí stále značně problematický. V rámci diskuse budou projednány novinky v této oblasti z pohledu poskytovatelů i příjemců grantů a dotací.

Panelovou diskusi pořádá projekt Místa činu ve spolupráci s CzechMobility.Info, českým infopointem na podporu mezinárodní umělecké spolupráce. Jeho cílem je pomoc profesionálům v kultuře s praktickými otázkami mobility, jako jsou daně, víza, pojištění či autorské smlouvy. Jádrem projektu je online informační portál, činnost infopointu zahrnuje i konzultace a workshopy. 

 

Mezi potvrzenými panelisty jsou:

Markéta Černá, producentka 4+4 dny v pohybu
Mgr. Marek Martinka, advokát
Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s.,
expertka na kulturní politiku
Ondřej Stupal, ředitel centra pro současné umění praha
Jan Wolf, zastupitel a radní Hlavního města Prahy 

 

Pozvánka PDF