Loading...

Čtyři dny | Four days

Narozeniny časopisu Art+Antiques, časopisu Fotograf a Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny

  • Pátek 13. 10. / 20:00, Kasárna Karlín
zdarma

Časopisy art+antiques a Fotograf slaví 15 let své existence a Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny pak kulatých 10 let od prvního čísla. Zveme všechny čtenářky a čtenáře, autorky a autory a samozřejmě všechny přátele současného umění k oslavě. 
Hudební doprovod zajistí Dort, Planeta NOVA DJs a DJ Kutya (Markéta Lisá).

 

První číslo Art+Antiques vyšlo v červnu 2002. Zakladatelkou časopisu byla Jana Chytilová. Začátkem roku 2003 ji na postu šéfredaktorky vystřídala Lenka Lindaurová. Od začátku roku 2007 art+antiques vede Jan Skřivánek, jehož po deseti letech ve funkci vystřídal letos v lednu Josef Ledvina. Art+Antiques pokrývá širokou škálu textů od zpráv o dění na institucionálním a odborném poli, přes širší témata a rozhovory s osobnostmi, od aktuálního dění až po klasické recenze.

Posláním a cílem časopisu Fotograf je informovat českou odbornou i širší kulturní veřejnost o dění v oblasti fotografického umění ve světě i doma a především šířit povědomí o české fotografii a soudobé vizuální kultuře v České republice i v zahraničí. Časopis Fotograf vychází dvakrát ročně, přičemž každé vydání je tematické. V letošním roce vychází jubilejní třicáté číslo a k výročí časopis dostává i novou adresu v Jungmannově 7, kde byla koncem září otevřena Fotograf Gallery.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné periodikum, které od roku 2007 vychází na půdě Vědecko-výzkumného pracoviště AVU. Jeho posláním je kultivovat akademickou reflexi současného vizuálního umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Iniciátorem vzniku časopisu byl David Kulhánek, který vymyslel jeho název a částečně se podílel na koncepci prvního ročníku. Od roku 2008 za obsah Sešitu nese zodpovědnost redaktorský tandem Václav Magid – Jakub Stejskal. Grafická podoba časopisu je dílem Marka Meduny. Sešit je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a v evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS.