Loading...

Čtyři dny | Four days

Umění: import, export

Diskuse Spolku Skutek

/ Diskuze
  • Sobota 8. 10. / 17:00, Radniční domy
Cena: V rámci vstupného na výstavu (50 Kč)

Smysl mezinárodní kulturní výměny je dnes zásadní a pro oblasti, které jsou spíše na okraji dění než v centru, to platí dvojnásobně. Jaké jsou ale podoby oficiální reprezentace české kultury v zahraničí? Diskuse se zástupci institucí a organizací (Česká centra, ARE, Společnost Jindřicha Chalupeckého, rezidenční programy) se pokusí v této oblasti pojmenovat slabá místa i možnosti řešení. 

Moderují: Tereza Jindrová a Tereza Stejskalová

Spolek Skutek je od roku 2013 otevřenou platformou sdružující a zastupující především zájmy umělců, teoretiků, historiků a kritiků umění. Skutek navazuje na tradici spolkového života a svou činností chce přispívat k rozvoji kulturního prostředí v svém bezprostředním okolí a tím i k jeho kultivaci v mezinárodním měřítku. Pojmenováním společných  problémů týkajících se umělecké obce otevíráme veřejnou debatu a hledáme způsoby jejich řešení nejen na úrovni orgánů státní či veřejné správy, ale i ve společně sdíleném prostoru.