Loading...

Čtyři dny | Four days

Zvuková instalace White Room – Lessons of Touch. Trenažér vnitřního zraku a vytěsněné krajiny nevědomí.

v rámci výstavy Jak nic nechtít?

/ Výstava
  • Denně / , Desfourský palác

WHITE ROOM – Lessons of Touch

TOUCH > feelings – emotions – perception – sensation – imagination – intimacy

Jak zakoušíme svět? Jako interpretaci dat, které nám posílají smysly. Co se stane, když je některý ze smyslů potlačen? Jiný posiluje. Zatímco ve vnějším světě jsme neustále vyrušování a odváděni sami od sebe množstvím vnějších impulsů, vnitřní svět je neomezeným prostorem, vždy připraveným, nabídnout něco dosud nepoznaného. Prostor trenažéru, do nějž divák vstupuje, deprivuje vidění a nutí vytvářet imaginaci. Zvuk přináší emoce, zvuk navozuje pocity tělesnosti.

Zkoumáme propojení zvuku a vnitřního vidění. Ohledáváme tělesný dotyk bez dotyku samotného a jeho extrémní hranice pohybující se v periferii mezi slastí a bolestí.

Dokážeme rozlišit mezi světem vnímaným smysly a vnitřně stvořeným světem? Co je skutečným zdrojem zvuku a co si již dotvořila moje fantazie? Napište nám vaše obrazy. Co jste viděli vy? Co jste cítili?

 

Koncept, realizace: Miřenka Čechová, Matouš Hekela
Produkce: Tantehorse