Loading...

Čtyři dny | Four days

Nechtít nic, jen si tak být

kurátorka filmů Radka Weiserová v rámci výstavy Jak nic nechtít?

/ Krátké filmy
  • Denně / , Desfourský palác

Krátké filmy poskytují vynikající prostor pro experiment s formou i obsahem. Ačkoliv nejsou pouze cvičením nebo testem, jejich nespornou výhodou je, že je možné v nich zkoušet, kam až je možné zajít v posouvání hranic. Režiséři krátkých filmů mohou být tvůrčím způsobem odvážnější, pracují s menším rozpočtem, jsou méně svázáni producenty a mohou v relativně krátkém čase testovat různorodé přístupy a žánry. Některé krátké filmy jsou skutečně“ zmenšenými“ celovečerními filmy, klasická zápletka, standardní vyprávěcí postupy, jen je příběh kratší. Některé náměty ale odpovídají pouze krátkému formátu, jednoduše protože by v delší stopáži vůbec nefungovali anebo ne tak dobře, a takovým filmům je věnován tento program.

Tvůrci filmů v našem programu neexperimentují v pravém slova smyslu, nepoužívají převratné postupy a nové technologie, jen tak trochu jinak zachází s vyprávěním a využívají právě té výhody, kterou krátké filmy mají, tady krátkého času, kam se vejde přesně jen to, co chtějí říct.

Program Nechtít nic, jen tak si být nabízí obrazově krásné snímky, v nichž příběh zlehka ustupuje do pozadí a dává větší prostor vizuálnímu ztvárnění, působení hudby a zaznamenávání pocitů. Filmy, zachycujících jedinečné momenty v životě, kdy se za ničím neženeme, nechceme ničeho dosáhnout a nic získat. Okamžiky, kdy nemáme jiný cíl než prožívat a užívat si ty nejobyčejnější radosti – požitek z rychlé jízdy, vůni právě posekané trávy, dotek slunečního paprsku na kůži, válení v čerstvě napadlém sněhu, sdílené nicnedělání, prosté bytí…

Hodinové pásmo sestavené z filmů z Austrálie, Finska, Kanady a Švédska, bude opatřeno českými titulky.