Loading...

Čtyři dny | Four days

Velká skupina v rámci festivalu 4+4

Jak nic nechtít …a ani o tom nemluvit?

/ Experiment, Analýza, Diskuze
  • Pondělí 5. 10. / 18:00, Desfourský palác
  • Pátek 9. 10. / 18:00, Desfourský palác
Vstup zdarma

Moderují: Luděk Vrba
 a GabRIELA Langošová

Kurátorka Mariana Serranová V rámci sekce V domluvený čas, na domluveném místě

Velká skupina (large group) je skupinově analytická metoda, která svým uspořádáním a charakterem podněcuje volnou výměnu myšlenek, pocitů, fantazií výhradně slovy (či jejich absencí) v daném ohraničeném rámci. Cílem je zachytit vnitřní dění jednotlivých účastníků a skupiny jako celku s pokusem o vhled do nevědomých procesů v té chvíli probíhajících. Mohou a nemusí se týkat hlavního tématu. Průběh velké skupiny je vždy zcela jedinečný.

Rámec je tvořen účastníky, kteří sedí v jednom či více soustředných kruzích, prostorem jedné místnosti a časem (90 minut). Komunikace probíhá verbálně, je neřízená, každý účastník má stejný prostor k svému vyjádření (či mlčení) a reflexi dění. Moderátoři nezadávají téma, ani diskusi neřídí, jejich úkolem je komentovat dění a zachycovat více či méně skryté společné fenomény a nevědomé procesy, vracet je do skupiny a obecně facilitovat komunikaci.

Zúčastnit se může každý, kdo o to projeví zájem, ev. se registruje prostřednictvím elektronické aplikace, protože limit je dán kapacitou místnosti.

 

PhDr. Luděk Vrba – klinický psycholog, psychoanalytik, skupinový analytik, psychoanalytický psychoterapeut. Provádí výcviky v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, vede teoretické semináře a supervize. Je plným členem České psychoanalytické společnosti, zakládajícím členem Institutu skupinové analýzy (IGA Praha).

PhDr. Gabriela Langošová – psycholožka, psychoterapeutka. Provádí výcviky v individuální a skupinové psychoterapii, vede supervize a semináře. Je členkou PCA Institutu Praha, členem ČIS – Českého institutu pro supervizi a kandidátkou ČSPAP.