Loading...

Čtyři dny | Four days

Co se nedá prolézt, to se musí obejít

procházka s Jiřím Sádlem

/ Procházka
  • Sobota 3. 10. / 16:00, Desfourský palác

Pro City procházky – poznejte své město a jeho veřejný prostor. Osobité a nekonvenční pohledy na vybranou lokalitu – Masarykovo nádraží, Florenc, Karlín a blízké okolí.

Procházka s rostlinným sociologem a přírodovědcem Jiřím Sádlem.  Zanikající krása šeredného kusu města aneb jakou to zde má estetiku? A opravdu má být celé město krásné a uspořádané? Bude veřejný prostor pro všechny, anebo jen pro ty hodné, co se už přizpůsobili? Okolí Florence – co je tedy řádem a lepidlem této koláže?

RNDr. Jiří Sádlo CSc. (1958) vystudoval geobotaniku na oddělení botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy. Na oddělení geobotaniky Botanického ústavu AVČR se zabývá geobotanikou, rostlinnou fytocenologií, vegetačním mapováním a historickým vývojem krajiny a vegetace. Přednáší na Karlově Univerzitě a Jihočeské Univerzitě. Je mimo jiné spoluautorem knih Biologie krajiny, Krajina a revoluce a Krajina jako interpretovaný text.

Délka: přibližně 90 min.

 

Ostatní Pro City procházky ›