Loading...

Čtyři dny | Four days

Jak nic nechtít? – Radek Wohlmuth

kurátor Radek Wohlmuth v rámci výstavy Jak nic nechtít?

/ Výstava
  • Denně / , Desfourský palác

Ondřej Basjuk, Jakub Jansa, Artur Magrot, Jaromír Novotný

Zastřešující název letošního cyklu výstavních projektů Jak nic nechtít? je záludný především proto, že jeho formulace dává naději na odpověď, která téměř určitě nepřijde. Sám o sobě asociuje asi ze všeho nejvíc aktuální problematiku saturace, respektive antimateriální principy jako jsou askeze, oproštění se a nelpění, které provázejí klasická duchovní témata i odvěkou romantizující lidskou touhu po prostém harmonickém bytí. Podobných věcí se týká i tato lehce mystifikační výstava. Lze se na ní setkat s jednoduchostí, čistotou i omezováním, ale i náznaky naprostého opaku, protože nic je nevymezitelné abstraktum, stejně jako všechno, a právě s těmito dvěma metami se pojí lidské chtění. Transparentní obraz, neviditelná architektura telefonní rušičky, spirituální rozměr magnetofonové kazety, tajná skrýš vyhoštěného šlechtického rodu….všechno, nebo nic? Nebo obojí zároveň?

 

v rámci výstavy Jak nic nechtít? ›