Loading...

Čtyři dny | Four days

S Václavem Hájkem
po Václavském náměstí

Po stopách pražské prostituce

/ Procházka, Program festivalu 2013
  • Neděle 13. 10. / 16:00, Palác U Stýblů

Prostituce v Praze i řadě dalších měst Evropy má hlubokou, přinejmenším středověkou tradici. Zlatým věkem nejenom pražské prostituce se však stal přelom 19. a 20. století. Tehdy se toto odvětví velmi liberalizovalo a zároveň bylo regulováno velmi rozumnými normami a pravidly (třeba lékařský dohled, osvědčení o způsobilosti apod.). Dá se říci že kolem roku 1900, v období Belle Époque či Fin de siécle hrála prostituce nejen ve Francii jistou demokratizační úlohu. V nevěstincích se celkem harmonicky setkávaly různé společenské vrstvy a třídy a i chudí návštěvníci zde mohli zažít impresi luxusu a zahálčivého života. Sex nehrál v kultuře nevěstinců tak zásadní roli, jak by se mohlo zdát. Šlo zároveň o způsob zábavy, trávení volného času, konverzaci, setkávání, společenský život. Trochu jiná situace byla samozřejmě v případě pouliční či privátní prostituce, která ovšem nebyla tak dobře a legálně organizovaná. Praha měla tradičně několik středisek prostituce. Oblíbeným místem navazování kontaktů byly kavárny na Václavském náměstí, ale Mekkou prostituce byla staroměstská Kamzíková ulice se slavným nevěstincem U Goldschmiedů, kam občas zabrousil pro inspiraci třeba Franz Kafka. Navštěvování nevěstinců byla spíše společenská praxe než pudová záležitost. Odpočinku se zde návštěvníci věnovali na úrovni a v družné, liberální až egalitářské konverzaci. Do problematiky mužské prostituce nebudeme zabíhat, neboť zde byla praxe velmi odlišná a na instituci kultivovaného vykřičeného domu s lehkými muži bychom zde nenarazili (to bychom museli až na Hlavní nádraží). Dnes je kultura nevěstinců v úpadku díky chybějící legislativě a zvýšeným společenským předsudkům. Ulice Ve Smečkách má sice co nabídnout, ale jsou to jen ruiny dávné slávy a stylovosti.

Procházkou provede Václav Hájek, vyučující na Fakultě humanitních studií UK, autor blogu www.maly-teoretik.eblog.cz a knížky Jak rozpoznat odpadkový koš. Mimo nevěstinců se věnuje též studiu masové vizuální kultury a teorii umění.

Omezená kapacita. Nutná rezervace.