Loading...

Čtyři dny | Four days

S Richardem Bieglem
po Václavském náměstí

Václavské náměstí od 14. století po současnost

/ Procházka, Program festivalu 2013
  • Pondělí 14. 10. / 15:00, Palác U Stýblů

Jak se vyvíjelo Václavské náměstí od poloviny 14. století až po současnost? Jaká byla jeho funkce a jaká je dnes? Najdeme zde cenné historické domy, unikátní pasáže, schované vnitrobloky i úžasné bývalé obchodní domy. Řada objektů zde plnila společenskou a kulturní funkci a projektovali je věhlasní architekti. Živé srdce města, které se dnes potýká s řadou problémů.

Richard Biegel je historik umění se specializací na architekturu, urbanismus a památkovou péči. Je jednatelem klubu Za starou Prahu a pedagog Ústavu pro dějiny umění FF UK.