Loading...

Čtyři dny | Four days

Ponožky od babičky

O stáří, seniorech a mezigeneračních vztazích ve tvorbě umělců

/ Sympozium, Program festivalu 2013
 • Středa 16. 10. / 18:30, Palác U Stýblů
Cena: 50 / 30 Kč

Zajímají (mladé) umělce staří lidé? Na kolik je zastoupen pozdní lidský věk na současné výtvarné scéně?

Lidské stáří, vztahy k prarodičům a senioři obecně neleží ve středu zájmu současného českého umění. V kurzu je gender, politika, intimita nebo problematika samotného média, v němž umělci tvoří. Co se ale stane, když se vlastní babička ocitne v průsečíku uměleckého zkoumání svého vnuka, nebo když vnučka-umělkyně stráví víkend v opuštěném bytě svých prarodičů? Když divadelní režisér uvede seniory na jeviště, aby hráli sami sebe? 

Výběr desetiminutových autorských prezentací umělců, dramatiků a jednoho kurátora si klade za cíl zpřítomnit stáří jako téma a ukázat šíři možných přístupů.

V pomyslném průsečíku představených projektů nalezneme špetku nostalgie, nepřímou odpověď na otázku co je stáří vlastně zač a drobné zamyšlení nad plynutím našeho osobního času.

Hosté: 

 • Kristýna Lhotáková
 • Michaela Pospíšilová Králová
 • Eva Jiřička
 • Ondřej Horák
 • Kamila Musilová
 • Adam Podhola
 • Milena Dopitová
 • Lucia Kašiarová
 • Dušan Skala
 • Ondřej Přibyl
 • Daniela Baráčková
 • Marek Ther
 • Tereza Sochorová

Moderuje: Ondřej Horák