Loading...

Čtyři dny | Four days

Když se opakování stane formou

/ Diskuze, Program festivalu 2013
  • Čtvrtek 17. 10. / 18:00, Palác U Stýblů
Cena: 50 / 30 Kč

Rekonstrukce akce, uměleckého díla i celé výstavy představuje stále frekventovanější strategii, ale rovněž jeden z průsečíků současné umělecké, kurátorské a uměleckohistorické praxe. Nejnověji k tomu přispěla rekonstrukce legendární výstavy Haralda Szeemanna When Attitudes Become Form, která s podtitulem Bern 1969 – Venice 2013 probíhá ve Fondazione Prada v Benátkách. S tímto fenoménem jsme konfrontováni stále častěji také v domácím výstavním provozu. Současní umělci jako Barbora Klímová nebo Dominik Lang zopakovali, a to jak s vědomím jejich původních tvůrců tak i bez něj, slavné akce umělců sedmdesátých let, respektive minimalistický objekt Stanislava Kolíbala. Historička umění Hana Rousová při koncipování výstavy Konec avantgardy? zařadila pokus o  rekonstrukci poválečné prezentace českých umělců v Paříži jako část výstavního celku. Fotografická dokumentace starších výstav byla klíčovou pro kurátorku Edith Jeřábkovou při sestavování výstavy Ostrovy odporu. Již zmiňovaný Stanislav Kolíbal zahrnul přesnou rekonstrukci vlastní výstavy do své aktuální retrospektivy.

Diskuze se pokusí otevřít otázky: Lze považovat opakování stejné věci v jiném dobovém kontextu za legitimní a dokonce „tvůrčí“ akt? Jaký je rozdíl, když tuto strategii aplikuje umělec, kurátor a historik umění?

Moderují:

  • Terezie Nekvindová
  • Ondřej Chrobák

Diskutující:

  • Edith Jeřábková
  • Barbora Klímová
  • Dominik Lang
  • Hana Rousová
  • Marek Pokorný

Ve spolupráci s Vědecko-výzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze (v rámci cyklu Středy na AVU).

Záznam debaty na ČT24 ›