Loading...

Čtyři dny | Four days

Jakub Potůček

O českém brutalismu, jeho tvůrcích a realizacích – komentovaná procházka hotelů Intercontinental a Prezident

/ Procházka
  • Neděle 28. 10. / 15:00, Casino
Cena: 80,– Kč / omezená kapacita

Brutalismus, kterému se v českém prostředí říkalo plastická architektura, vyrostl (ve svých obou podobách či variantách – evropské a americké) z obdivu k architektuře Miese van der Rohe. Tak jako jeho díla, chtěl být v první řadě asketický, nikoliv však z estetických, nýbrž z morálních důvodů. Jeho vrcholnou metou mu bylo dosažení pravdivosti, jak materiálové, tak i obsahové a zajímala jej také sociální dimenze architektury. Do jisté míry se tak jevil jako dědic meziválečné avantgardy, postrádal však étos marxistické filozofie a témata s ní spojená nahrazoval „jemnějšími sociologickými metodami, snažil se čelit konzumnímu stylu života, který avantgarda ještě nezakusila, vnášel do architektury a urbanismu existenciální, antropologická a nová politická témata, jako byla identifikace člověka s místem, přináležení k místu, sousedství a pomíjivost a nečasovost“ (Rostislav Švácha).

Více se o českém brutalismu, jeho tvůrcích i realizacích, dozvíme na přednášce, kterou zakončí komentovaná prohlídkou dvou brutalistních staveb v centru Prahy – hotelů Intercontinental a Prezident, realizovaných podle projektu předního českého protagonisty tohoto proudu, architekta Karla Filsaka (1917—2000).

Jakub Potůček (*1975 v Hradci Králové) – historik architektury, doktorand na Vysoké škole umělecprůmyslové v Praze