Loading...

Čtyři dny | Four days

Farma v jeskyni

/ Intervence
  • Sobota 3. 11. / 19:30—21:00, Casino
vstup volný

Mezinárodní divadelní studio vedené Viliamem Dočolomanským se zaměřuje na tvorbu, vývoj a zkoumání
lidského výrazu. Zabývá se se vztahy mezi já–ty, tělo–hlas, kultura–příroda, veřejnost–intimita, výzkum–tvorba.

Za svou desetiletou existenci se Farma v jeskyni etablovala jako soubor, jehož tvorba a výraz se těžko definuje. Svébytný divadelní jazyk „farmářů“ překračuje hranice mezi žánry fyzického, tanečního nebo hudebního divadla.

Svá představení chápou jako sdílení zkušenosti mimo slovo a limity běžného konceptuálního porozumění.
V projevech minoritních kultur, v jazyku těla nebo různém hudebním materiálu nacházejí aktuální odkazy.
Zajímá je konfrontace mezi historicko – politickými fakty a osobním vnímáním světa.

Kromě inscenací, site specific projektů, koncertů a divadelních eventů se Farma v jeskyni zaměřuje na scénický výzkum a workshopy pro veřejnost.

Farma v jeskyni je držitelem mnoha mezinárodních i českých ocenění. Naposledy v roce 2011 obdržela
Evropskou cenu nové divadelní reality pro Viliama Dočolomanského.