Loading...

Čtyři dny | Four days

S Petrem Klímou po Václavském náměstí a okolí

/ Procházka
  • Sobota 18. 10. / 15:00, Palác U Stýblů

PRO CITY PROCHÁZKY – poznejte své město a jeho veřejný prostor. Osobité a specifické pohledy na vybranou lokalitu – Václavské náměstí a blízké okolí.

Jak vstoupila architektura let 1945–1989 do obrazu Václavského náměstí a okolí? Dosáhly stavby z 50.–80. let úrovně meziválečných realizací? A znamenaly pro nejvýznamnější český bulvár a území v jeho gravitačním poli alespoň zčásti tolik jako domy ze závěru belle époque? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat při procházce, jejíž trasa nás zavede od Příkopů až po ústí Vinohradské třídy /Dům ČKD Na Můstku, Budova společnosti Omnipol, Obchodně administrativní budova ČSVD, podchod pro pěší uprostřed Václavského náměstí, Hotel Jalta, Dům módy, Dům potravin, Federální shromáždění, Nová odbavovací hala Hlavního nádraží, bývalý Centrální dispečink tranzitního plynovodu ad./.

Petr Klíma je architekt, historik architektury a pedagog. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni /Fakultu filozofickou/, ČVUT v Praze /Fakultu architektury/ a VŠUP v Praze. Několik let působil na Fakultě designu a umění ZČU; i nadále zde přednáší. Je autorem projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975, podílel se na výstavě věnované architektce Růženě Žertové; je také editorem připravované doprovodné knihy. Od roku 2011 působí ve společnosti Plzeň 2015, kde připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňský architektonický manuál.

Délka: přibližně 90 minut