Loading...

Čtyři dny | Four days

S Jiřím Sádlem o tom, co roste ve městě

/ Procházka
  • Sobota 11. 10. / 16:00, Palác U Stýblů

PRO CITY PROCHÁZKY – poznejte své město a jeho veřejný prostor. Osobité a specifické pohledy na vybranou lokalitu – Václavské náměstí a blízké okolí.

Procházka s Jiřím Sádlem, rostlinným sociologem, biologem a přírodovědcem o kulturním čtení města a postkulturní krajině. Povídání a ukazování o denaturaci městského prostoru. A o vztahu tří komplementárních interpretací města:  skrz organismus (což jsou ony tradiční architektonické „ekokecy“ o géniu loci apod.) a skrz chaos a skrz násilí, což jsou další dva principy, který spolu s tím prvním teprve dělají z městské krajiny tu správnou srandu.

RNDr. Jiří Sádlo CSc. (1958) vystudoval geobotaniku na oddělení botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy. Na oddělení geobotaniky Botanického ústavu AVČR se zabývá geobotanikou, rostlinnou fytocenologií, vegetačním mapováním a historickým vývojem krajiny a vegetace. Přednáší na Karlově Univerzitě a Jihočeské Univerzitě. Je mimo jiné spoluautorem knih Biologie krajiny, Krajina a revoluce a Krajina jako interpretovaný text.

Délka: přibližně 90 minut