Loading...

Čtyři dny | Four days

Všechno je všech

Výstava současného umění

VÝSTAVA OTEVŘENA DENNĚ 11.–21. 5. 2023
Všední dny 14:00–21:00, so-ne 11:00–21:00
V den zahájení od 18:00 do 24:00 hodin
21.5. 16:00 – Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Jiřím Ptáčkem
100 Kč / děti do 15 let zdarma

Originální prostor bývalého sportovního centra z 80. let zaplní výstava Všechno je všech, která představí umělce a umělecké projekty z celé České republiky. Budou mezi nimi například Karolína Netolická, Lucie Sceranková a Julius Reichel, celkově se zúčastní kolem 50 umělců.

V dnešní situaci je těžké čelit úzkosti a skepsi. Jsme aktéry klimatického rozvratu, jehož důsledky se zdají čím dál hrozivější, žijeme v polarizovaných společenstvích, která se stále hůře shodují byť jen na základních předpokladech soužití. Nástroje vytvořené ke sdružování se obrací proti nám, takže se cítíme sami, izolovaní a vyloučení. Paradoxně vzato si ale zároveň stále lépe uvědomujeme komplexitu systémů a procesů, jejichž jsme součástí. Jdou napříč zavedenými kategorizacemi skutečnosti a to si žádá zkusit znovu formulovat, jaké v nich zastáváme role. Výstavou Všechno je všech chceme zaujmout pozici, která vychází právě z vědomí provázanosti zdánlivě oddělených množin. V umění, které izolaci překonává, obsahuje zrnka idealismu a spíše možnosti než nemožnost. V umění, které je závanem utopie nebo naděje, překračuje marnost, ale přitom nepopírá úzkost, nejistotu a obavy.     

Kurátor výstavy: Jiří Ptáček

Výstavující umělci

Argišt Alaverdyan, David Böhm a Jiří Franta, Anna Černíková, Dávid Čerťanský, David Čumalo, Kateřina Drahošová, Václav Girsa, Marián Grolmus, Vladimír Havlík, Pavel Havrda, Petra Herotová, Martina Horáková, Tomáš Hrůza, Institut Institut, Šimon Kadlčák, Lukáš Karbus, Stanislava Karbušická, Krištof Kintera, Samuel Kollárik, Václav Kopecký, Jan Kostohryz, Martin Kubica, Denisa Langrová, MINA, Radek Mužík, Filip Nádvorník, Karolína Netolická, Hedvika Ocásková, Jiří Pitrmuc, Julius Reichel, Žaneta Reková, Tomáš Roubal, Rudolf Samohejl, Lucia Sceranková, František Antonín Skála, Sára Skoczková, Gabriela Slaninková, Matěj Smetana, Václav Stratil, Petr Strouhal, Barbora Šemberová, Jan Šerých, Marie Štefáčková, Gabriela Těthalová, Agáta Tichá, Jan Turner, Tereza Velíková, Šárka Zahálková, Aleš Zapletal.

 

Fotogalerie ›

 

Všechno je všech

Milí lidé,

vstupujete na výstavu současného výtvarného umění Všechno je všech.

Festival 4 + 4 dny v pohybu se ještě jednou vrátil do unikátních prostorů sportovní haly a golfového centra ERPET, jež je díky své historii doslova konzervou privatizace. Základním východiskem výstavy Všechno je všech je tento stav symbolickým gestem obrátit naruby. Nikoliv v omezeně politickém smyslu jeho „znárodnění“ (o národ mimochodem nejde vůbec), ale ve smyslu duchovního obratu, který nás vede k poznání komplexity a vzájemné provázanosti systému a procesů ve všech sférách, které jsme jako lidé schopni pojmout.

Vystavující jsme oslovili s návrhem prozkoumat fenomén naděje coby mety, která se v epoše kolapsu environmentálních a sociálních struktur, neudržitelného ekonomického řádu nebo stupňujících se hrozeb jadernou apokalypsou jeví jako nepředstavitelná či neoprávněná. Přesto v zájmu budoucnosti stojí za pracné a ustavičné dobývání z prostoru, který oprávněně vyplnily temné vyhlídky a z nich pramenící obavy a úzkosti. Pakliže se v mnoha sférách lidské činnosti stále viditelněji prosazují principy péče coby alternativy k bezohledné, drancující dravosti, je jedním z velkých úkolů pečovat o naděje, jakkoliv se může jednat o zárodky, neurčitě mlhavé vidiny či „malé utopie“ denního snění. „Festivalová výstava“, jimiž ty na 4 + 4 dnech v pohybu jsou, se přitom jeví jako příležitost k neformálním, experimentu otevřeným pokusům vydat se tímto směrem.   

Pro v řadě již druhou expozici v prostorách ERPET jsme si spolu s Denisou Václavovou určili dvě základní podmínky. Tou první bylo neopakovat osobnosti, které se prezentovaly na loňské výstavě, abychom představili jinou část spektra současného vizuálního umění. To se nám až na jeden případ povedlo. Druhou podmínkou bylo větší zastoupení mladé generace umělkyň a umělců, protože i vzhledem k tématům, která jsme naší výzvou otevřeli, intenzivně vnímáme, že budoucnost, k níž se jakékoliv naděje vždy upínají, je zejména jejich časoprostorem. Zatím je totiž všechno všech, ale jednou to bude už jen jejich. 

Krátce před instalací výstavy byly z fasády haly – nejspíše z důvodů bezpečnosti – strhány světelné poutače golfového centra. Jedna z našich vystavujících z jejich omlácených liter krátce nato sestavila dvojici slov „future“. Pro uvažování o budoucnosti mi toto dílo přijde symptomatické. Patrně nám totiž nezbývá než se budoucnost pokusit stavět na pochroumaných zbytcích stávajícího, nefunkčního a ohrožujícího.  

Jiří Ptáček, kurátor výstavy

 

Jiří Ptáček (1975) již více než dvě dekády pracuje jako kurátor výstav současného umění. V Česku spolupracoval s dlouhou řadou umělců, umělkyň a galerií. Do roku 2020 vedl Fotograf Gallery v Praze. V současné době je na volné noze. Pedagogicky působil na FaVU v Brně, Prague College v Praze a Fakultě umění v Ostravě. Aktuálně vyučuje na UMPRUM v Praze. Je místopředsedou Spolku Skutek.