Loading...

Čtyři dny | Four days

Moje boty, tvoje boty

Přednáškový cyklus

15. 5. Pondělí 18:00–19:30 Erpet Smíchov Registrace
17. 5. Středa 18:00–19:30 Erpet Smíchov Registrace
18. 5. Čtvrtek 18:00–19:30 Erpet Smíchov Registrace
19. 5. Pátek 18:00–19:30 Erpet Smíchov Registrace
Zdarma – registrace nutná

Přednáškový cyklus se koná jako úvod ke skupinovému projektu Moje boty, tvoje boty, který se uskuteční v roce 2024 v Praze, pravděpodobně v HYB4 a v Čáslavi v industriálním prostoru Gumárny. Přednášky a následné skupiny jsou volně přístupny komukoliv, kdo má zájem.

Trauma je pevně svázáno s lidským pokolením – týká se každého z nás.

Máme šanci zastavit mechanismus, který způsobuje, že ho předáváme z generace na generaci a jež působí destrukci až planetárního charakteru?

Způsob, jak se staráme o děti, jak spolu komunikujeme – ovlivňuje kulturu, kterou vytváříme. Naše kultura je dnes postavená na traumatizující ideologii; traumatizovaný člověk se stal normou.

Trauma nás sice rozpojuje, ale má zároveň ohromný potenciál nás propojit, budeme-li ho vědomě, tvůrčím způsobem transformovat.

Paměť je prostor, do kterého se ukládají události, děje, emoce. To, co se nám jeví jako realita – není realita, je to pouze emoční zápis prožitého – a to v takové intenzitě, v jaké na nás a naše předky události působily. Vzpomínky již nejsou skutečnost, ale zápisy, které vytváří naši psychickou realitu, z které lze jen těžko vystoupit.

 

Projekt “Moje boty, tvoje boty” je projektem, ke kterému přizvala Kamila Ženatá další umělkyně a jejich dcery. Tématem se stává mezigenerační dialog, zkoumání paměti, sny, emoce a předávané dědictví v pobobě sil, které boří, ale i tvoří.

 

Přednášky

 

Pondělí 15. května 18:00–19:30

Transgenerační přenos traumatu
Přednáší: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Od 20:00 velká skupina (Large Group) vede: PhDr. Marek Preiss, Ph.D. a MUDr. Magdalena Kolínská Singerová

Pro účast na přednášce se prosím registrujte.

 

Středa 17. května 18:00–19:30

Mozek zamrzlý v bolesti
Přednáší: MUDr. Peter Pöthe

Od 20:00 velká skupina (Large Group) vede: PhDr. Luděk Vrba a MUDr. Dana Holubová

Pro účast na přednášce se prosím registrujte.

 

Čtvrtek 18. května 18:00–19:30

Agrese
Přednáší: PhDr. Michael Šebek

Od 20:00 velká skupina (Large Group) vede: PhDr. Michael Šebek a MUDr. Magdalena Kolínská Singerová

Pro účast na přednášce se prosím registrujte.

 

Pátek 19. května 18:00–19:30

Strach
Přednáší:  Mgr. JAN J. ŽENATÝ

Od 20:00 velká skupina (Large Group) vede: MUDr. Dana Kárová a MUDr. Petr Klimpl

Pro účast na přednášce se prosím registrujte.

 

 

Přednášející

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Klinický psycholog, výzkumný pracovník. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze a pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a od roku 2011 také na University of New York in Prague. Je atestovaný klinický psycholog se zaměřením na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a oblast integrity, v těchto oblastech také publikuje.

 

MUDr. Peter Pöthe

MUDr. Peter Pöthe je dětský psychiatr a psychoterapeut. Zabývá se psychosomatikou, poskytuje terapeutické konzultace rodičům a psychoterapii dětem a dospívajícím. Mimo diagnostické a terapeutické práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, přednáší na zahraničních a domácích konferencích, vyučuje studenty medicíny a sociální práce, přednáší pedagogům, věnuje se výzkumné a publikační činnosti a zúčastňuje se na tvorbě zákonů na ochranu dětí.

 

PhDr. Michael Šebek, CSc.

PhDr. Michael Šebek, CSc. je výcvikový psychoanalytik České psychoanalytické společnosti (ČPS), bývalý dvakrát zvolený předseda, bývalý ředitel Psychoanalytického institutu ČPS, bývalý člen mezinárodní rady časopisu Psychoanalytic Inquiry (1993-2010). V letech 2000-2002 tajemník prezidenta IPA D. Widlochera pro Evropu. Eriksonův stipendista Eriksonova institutu Austen Riggs Centre ve Stockbridge, MA. v roce 1999.

 

Mgr. Jan J. Ženatý

Mgr. Jan J. Ženatý je psycholog a konzultant s 16letou praxí v práci se skupinami různého zaměření. Přednáší pro odbornou i laickou veřejnost – vede sebezkušenostní workshopy se zaměřením na mentální odolnost – jak v České republice, tak v zahraničí. Je certifikovaným lektorem Ekmanovy metody a Firewalkingu.

 

PhDr. Luděk Vrba

PhDr. Luděk Vrba je psycholog, psychoanalytik (Česká psychoanalytická společnost IPA), výcvikový terapeut skupinové analýzy (IGA Praha, člen EGATIN), vzdělává a superviduje psychoterapeuty (ČSPAP, která je členem Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapie – EFPP). Působí v soukromé praxi v Praze.

 

MUDr. Dana Kárová

MUDr. Dana Kárová pracuje jako psychoterapeut a psychiatr v Psychoterapeutickém centru Břehová v Praze, je členkou ČSPAP ve skupinové sekci, skupinový výcvikový terapeut a kandidát párové sekce.

 

MUDr. Petr Klimpl, CSc.

MUDr. Petr Klimpl, CSc. je odborný lékař psychiatr. V roce 1989 spoluzakládal první krizové centrum v Československu a na Psychiatrické klinice MU v Brně do roku 1993 působil jako primář. V roce 1994 obdržel Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka. Je zakládající člen Brněnského institutu psychoterapie (od 1991), kde působí jako tréninkový a supervizní psychoterapeut a je rovněž tréninkový a supervizní psychoterapeut individuální sekce a skupinové sekce ČSPAP.

 

MUDr. Dana Holubová

MUDr. Dana Holubová pracuje jako psychoterapeut a psychiatr ve vlastní psychoterapeutické praxi v centru Setkání v Emauzském opatství, působí jako tréninková psychoterapeutka skupinové sekce a je řádnou členkou individuální a párové sekce ČSPAP.

 

MUDr. Magdalena Kolínská Singerová

Věnuje se individuální a především skupinové psychoanalytické psychoterapii. Lékařka v oboru psychiatrie v Psychiatrické nemocnici Bohnice, dříve také v Centru krizové intervence a v soukromé psychiatrické ambulanci. Působí také v psychoterapeutické sekci neziskové organizace InBaze o.s., která nabízí pomoc migrantům. Hostující členka skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a členka Rafael institutu.

 

Large group („velká skupina“) sama sebe definuje jako skupinu, která je vázána mlčenlivostí a je určená primárně pro skupiny až do 100 osob. Obsahem je společné sdílení pocitů účastníků s jakýmkoliv obsahem, případně i hledání řešení osobních problémů.