Loading...

Čtyři dny | Four days

Utopie nerůstu: nevyhnutelná a nedosažitelná

Martin Čech

Diskuzní přednáška
  • Sobota 20. 5. / 16:00, Erpet Smíchov

Nerůst je stále silněji promýšlenou alternativou vůči současnému neudržitelnému ekonomickému systému. Už dnes můžeme najít spousty odlišných příkladů dobré praxe a akademictvo pracuje na stále promyšlenějších modelech založených na nerůstu. Nerůst ale není jen pragmatický návrh na řešení současných problémů. Můžeme o něm také přemýšlet jako o utopické vizi pospolité a mezidruhově solidární společnosti, kde práci nahradí hravost, korporáty občiny a zisk potřeby. Zní taková představa nedosažitelně? „Buďme realisté, požadujme nemožné!“

Martin Čech vystudoval environmentální studia na brněnské Masarykově univerzitě, kde obhájil diplomovou práci na téma nerůstu, se kterým se seznámil nejprve přímo v Brně, blížeji pak na studijním pobytu v Barceloně před pěti lety. Věnuje se obecně nerůstu jako kritice současného ekonomického modelu a návrhu spravedlivějšího a udržitelnějšího systému. Úžeji se pak zaměřuje na nerůstové veřejné politiky v oblasti práce. Je členem nerůstové pracovní skupiny v organizaci NaZemi.