Loading...

Čtyři dny | Four days

Festivalová škola arts managementu

17. 5. Středa 10:00–16:30 Erpet Smíchov
18. 5. Čtvrtek 10:00–16:30 Erpet Smíchov
19. 5. Pátek 10:00–16:30 Erpet Smíchov

 

VÝZVA A INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ ›
 
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO FORMULÁŘE ZDE ›

 

 

PROGRAM

středa 17. 5.

10:00—12:30
Denisa Václavová: Prostory a místa

14:00 – 16:30
Šárka Možná: Vím, co chci a vím, jak toho dosáhnout  

 

čtvrtek 18. 5.

10:00—12:30
Magdalena Müllerová a Eva Žáková: Business Model Generation a váš projekt  

14:00—16:30
Vladana Brouková a Josef Kaňka: Kulturní PR a média: co (ne)dělat

 

pátek 19. 5.

10:00—12:30
Sámir Shanaáh: O čem je individuální fundraising?

14:0016:30
David Mírek: Řízení uměleckého projektu – od nápadu k realizaci

 

 

Denisa Václavová
Prostory a místa

Najděte si místo ve veřejném prostoru, o kterém se domníváte, že potřebuje podpořit, změnit, přetvořit, upravit, zrekonstruovat, zachránit, zachovat, zvelebit, zvýraznit, doplnit, oživit… Dejte si čas na jeho prozkoumání, někam se posaďte, chvíli v něm zůstaňte, nikam nespěchejte. Jak se v místě cítíte? Jak se v něm lidé pohybují? Co vám zde chybí? Čeho je příliš? Povídání o prostorách a místech pro umění s festivalovou kurátorkou.

Denisa Václavová je spoluzakladatelka neziskové organizace Čtyři dny, jež od roku 1996 pořádá mezinárodní festival současného umění 4 + 4 dny v pohybu. Dramaturgyně, kurátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů. Spoluautorka publikace Site Specific (nakl. Pražská scéna 2008) a Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific (nakl. AMU 2010). Vystudovala produkci na divadelní fakultě AMU a volné a užité umění na UMPRUM v Praze (disertační práce na téma site specific), kde také působí jako pedagožka (obor Management umění). Vede či vedla kurzy pro různé umělecké školy /například DAMU, AVU, FAMU, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZU v Plzni/.

 

Šárka Možná
Vím, co chci a vím, jak toho dosáhnout  

Nevíte? Tak přijďte na koučing naslepo, ve kterém si vyjasníte, co je vaším cílem. Koučing naslepo je technika, při které vám budu klást otázky a vy sami si zapíšete odpovědi. Sled otázek vás přivede k tomu, co opravdu chcete. Následně díky základním technikám time managementu zjistíte, jak svého cíle dosáhnout.

Šárka Možná je ekonomka a lektorka, která se ve světě umění pohybuje jako produkční. Vystudovala ekonomii na Masarykově univerzitě a působila na Ústavu financí na Mendlově univerzitě v Brně. Má zkušenosti z managementu převážně bankovních institucí. V současné době mj. vede kurz Selfmanagement v umění na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. 

 

Magdalena Müllerová A Eva Žáková
Business Model Generation a váš projekt  

Na workshopu se naučíte pracovat s metodou Business Model Generation adaptovanou pro kulturní prostředí. Metoda umožňuje komplexní pohled na nastavení projektu, fungování organizace či jejích částí. Je základem pro rekapitulaci aktuálního stavu a stanovení žádoucích strategických změn do budoucna. Na modelovém příkladu se ve skupinách naučíte pracovat tak, abyste ji mohli aplikovat v rámci svých vlastních týmů.

Magdalena Müllerová vede Kancelář Kreativní Evropa Kultura při Institutu umění — Divadelním ústavu (IDU). Propaguje program Kreativní Evropa v České republice a konzultuje záměry mezinárodních kulturních projektů. S Evou Žákovou iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální témata pro kulturní profesionály Střed zájmu, vzdělávacího programu pro kulturní profesionály Akademie IDU. S účastníky ráda sdílí příklady dobré praxe z desítek kulturních organizací z ČR i zahraničí, se kterými se setkala.

Eva Žáková je od roku 2005 vedoucí Institutu umění. Vedla výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, kdy získala hluboký vhled do konkrétní praxe kulturních organizací. Věnuje se kulturní politice a evropské agendě. S Magdalenou Müllerovou iniciovala vznik série debat a přednášek na aktuální témata pro kulturní profesionály Střed zájmu a vzdělávacího programu pro kulturní profesionály Akademie IDU. Je autorkou řady vědeckých publikací.

 

Vladana Brouková a Josef Kaňka
Kulturní PR a média: co (ne)dělat

Jak postupovat při vymýšlení PR strategie kulturního projektu? Jak se připravit na rozhovor do médií? Jaké další možnosti propagace kromě komunikace s médii kulturní projekty a organizace dnes vlastně mají? Zjistěte, co můžete udělat pro to, aby se o vás vědělo. Přednáškou vás provede zkušená PR manažerka kulturních projektů Vladana Brouková a novinář Českého rozhlasu Radiožurnál Josef Kaňka.

 Vladana Brouková je PR manažerka, pedagožka a redaktorka online filmového magazínu Totalfilm. Absolventka Marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a magisterského studia na katedře produkce na DAMU, kde od roku 2019 vede vlastní kurz zaměřený na média a komunikaci a od roku 2023 také předmět věnovaný public relations v kultuře.

Josef Kaňka – v Českém rozhlase přebíhá z patra do patra. Jednu část dne tráví v redakci kulturního zpravodajství, kde připravuje příspěvky o aktualitách a zajímavostech ze světa hudby nebo rozhovory s českými i zahraničními umělci. Ty jsou vždy k přečtení na zpravodajském serveru iROZHLAS. Slyšet ho nejčastěji můžete na Radiožurnálu a Plusu. Druhou část dne pak tráví s členy Dismanova rozhlasového dětského souboru, kde se coby asistent hlavní vedoucí Magdaleny Gracerové Chrzové věnuje přípravě podcastu Děti se ptají a dalších zvukových výstupů.

 

Sámir Shanaáh
O čem je individuální fundraising?

Co obnáší a co potřebujeme k jeho vybudování a fungování. Co je “cesta dárce”, proces konvertování kontaktu na dárce a následná péče.

Přemýšlíte ve vaší organizaci o tom, že možná dozrál čas nastartovat větší finanční nezávislosti a budovat vztahy s individuálními dárci? Nevíte, jestli je vaše organizace pro individuální fundraising vhodná a co všechno potřebujete k tomu, abyste mohli začít? Přednáška s názvem “První kroky v individuálním fundraisingu” vám tyto základní otázky zodpoví.

Sámir Shanaáh se narodil v Praze a nyní již několik let žije v Berouně. Vystudoval Globální podnikání a management a MBA v oboru Psychologie managementu. Pracuje jako fundraiser již řadu let, působil např. v Auto*Mat, Arnika z.s., České straně pirátské, Českém centru fundraisingu, v současné době pracuje v organizaci Amnesty International jako vedoucí fundraisingu. Sámir je specialistou na použití CRM Péče o dárce, součástí jeho aktivit jsou i obecná školení NNO na témata efektivního a moderního individuálního fundraisingu.

 

David Mírek
Řízení uměleckého projektu – od nápadu k realizaci

Interaktivní přednáška vás seznámí se dvěma základními fázemi řízení uměleckého projektu – od nápadu k jeho realizaci a jak po jeho realizaci s výsledkem dále nakládat. Na řízení uměleckého projektu se podíváme ze všech úhlů, jak jej strategicky připravit, definovat cíle, vytvořit časový harmonogram, financovat, propagovat, řídit, s kým spolupracovat a jak nevyhořet. Podíváte se na projekt očima umělce, manažera nebo jiného člena týmu. Během přednášky si ukážeme příklady dobré praxe a kdo jsou hlavní aktéři českého kulturního ekosystému. 

David Mírek je pedagog katedry produkce DAMU, kreativní producent a konzultant v oblasti živého umění a mezioborových projektů. Spolupracuje na projektech živého a výtvarného umění, byl oceněn za producentský počin roku festivalem …příští vlna / next wave…