Loading...

Čtyři dny | Four days

Zahnat kohouta do kouta

Projekt SOUTOK / Tomáš Žižka, Zapomenutý orchestr země snivců a kolektiv (ČR)

Komunitní a site specific projekt (premiéra)
  • Neděle 8. 10. / 16:00–19:00, Soutok Berounky a Vltavy
    / Doprava z/do centra zajištěna / Jak se tam dostanete

Jednodenní multižánrová událost pro festival 4 + 4 dny v pohybu

Live stream:

 

Dlouhodobý site specific projekt SOUTOK je věnovaný místu na periferii Prahy, kde se slévá Berounka s Vltavou a kde se umělecky pracuje s historicky silnými významy krajiny kolem soutoku těchto řek. Jedná se o dávnou křižovatku a výrazný bod české mentální topografie. Svérázná říční krajina se během staletí proměnila v polozapomenutou periférii Prahy, a v budoucnu by se měla proměnit v příměstský park. Projekt SOUTOK lze tedy také chápat jako kulturně-animační a popularizační program pro veřejnost.

Soutok Berounky a Vltavy jako ostrov: pražská předsíň, meziříčí, poloostrov, jezero, útočiště ale i tajemný kout. I tak by mohla znít kryptická pojmenování této krajiny. Ano, i jako útočiště. Pro naši aktivitu na soutoku jsme našli dramaturgické útočiště na hrotu – pod lahovickou autostrádou Strakonická, kde se nachází koňská farma, ale zároveň je to i místo rybářů či náhodných turistů. Je to vlídné útočiště pro umělecké denní a večerní akce. 

Projektem “Zahnat kohouta do kouta” chceme následovat  tradiční solární slavnosti, v nichž symbol kohouta (patron Svatovítský) reprezentuje vyváženost dne a noci. Zajímá nás polarita Slunce a Měsíce, a také pojetí programu jako procesu na jedné straně  a finality – dokončenosti na straně druhé. Na misky vah se přikládají umělecká vyjádření a řešení místních a nově příchozích participantů – v tom tkví napětí a dynamika.

SOUTOK je jednak seskupením iniciativ usilujících společně o změnu této lokality. Je i živým organismem, který je jako jakýkoliv živý organismus proměnlivý. Jeho význam se nezávisle na původní roli může nepředvídaně změnit do nečekaných protikladů. I v případě tak specifického prostoru jakou je plenér či  architektura, existuje řada příkladů, jak stavby tak i zóny bez určení ztrácejí roli svého původního využití a jsou ponechány vlastnímu osudu. Neexistuje volný neurčitý prostor, každé místo je označeno, pohlceno v síti významů a je zapotřebí je dekódovat. 

 

Prostory, ve kterých žijeme a trávíme čas, se nám někdy zdají nesrozumitelné, a tak se je snažíme definovat. Někdy se smysl prostoru ztrácí před očima v dynamice doby.  Umělci, kteří už dávno opustili jasně vybudované instituce galerie, muzea a divadla, reagují na veřejný prostor a snaží se ho rekontextualizovat v tzv. interpretačních centrech nebo areálech.

Právě proto nás profesně zajímá veřejný prostor, na který je nahlíženo z pohledu urbanisty, krajinného architekta, scénografa, divadelníka, konceptuálního umělce, ale i archeologa či antropologa či biologa.

 

Jak se tam dostanete:

MHD: Smíchovské nádraží –› Lahovice  BUS č. 129 / 241 / 317 / 318 
na kole: cyklostezka A1 k Lahovickému mostu
 
Festivalový BUS ze Smíchovského nádraží (omezený počet míst)
Smíchovské nádraží –› Soutok 15:30 / 16:00 / 16:30 
Nástupní místo: mapa | foto

Zpět
Soutok –› Smíchovské nádraží 17:30 / 18:30
Soutok –› Divadlo Archa:  19:00
 
autem: velmi omezený počet parkovacích míst pod zastávkou MHD Lahovice a na druhém břehu Berounky po zastávkou Lahovický most
 

Trasa BUS Lahovice –› soutok na mapě: Mapy.cz | Mapy Google

 

FB událost

Koncept a realizace: Tomáš Žižka a kolektiv

Účinkují:
ZAPOMENUTÝ ORCHESTR ZEMĚ SNIVCŮ
Milli Janatková – vokál, perkuse
Tereza Kerle – perkuse, vokál
Jan Holeček – klarinet, midi klarinet, elektronika
Michal Kořán – elektronika
Michal Hrubý – klarinet
Petr Varju – tenor sax, elektronika
Jaroslav Kořán – bubny, elektronika
Tomáš Žižka – kořen
Jana Nunčič – speciální instrumenty
Michael Delia – kalimba
Šimon Kořán – bicí
Martin Janíček a Kristýna Mikulková – zvukové a nástrojové nahrávky Symfonie pro Berounku
Nikola Isakovič a Johanna Mylonaki – stolní hra

http://www.snivec.cz/hudba_music/Zapomenuty_orchestr_F.O.O.D..html

Spolupracující spolky: Pexeso Zbraslav a KC Koruna Radotín

Projekt vzniká ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, Akademií múzických umění a Vysokou školou ekonomickou.