Loading...

Čtyři dny | Four days

Procházka Solidaritou

S historičkami umění Evou Novotnou a Barborou Špičákovou

Komentovaná procházka
  • Neděle 12. 9. / 11:00, ve škole
    / Sraz před Novou strašnickou školou
Bez rezervace, vstup zdarma.

Komentovaná procházka nabízí velice zdravý způsob, jak být s uměním! S Barborou Špičákovou a Evou Novotnou projdeme SOLIDARITOU – „sídlištěm s ideály“, postaveným v letech 1947 až 1951, které dodnes tvoří mimořádně oblíbené místo k životu. Nad vstupem do Strašnického divadla, jež je součástí areálu, je umístěn keramický reliéf Valeriána Karouška zobrazující tři postavy: technika, mladou rodinu a harfenistku. Symbolicky tak propojuje světy a oblasti života, které k sobě vzájemně mívají daleko. I když se nám to zdá jako utopie, solidarita může být skutečnou a prožívanou hodnotou. Její architektonické zpodobení se ve Strašnicích dodnes zachovalo a vypráví o jednom ideálu. Sídliště Solidarita vznikalo v rámci poválečného hospodářského plánu, tzv. dvouletky. Stavělo se v letech 1947–1951 podle plánů architektů Františka Jecha, Hanuše Majera a Karla Storcha. Ti už před válkou spolupracovali na několika obytných souborech s tematikou sociálního bydlení a zlevnění výstavby. Pro podobu Solidarity je pak důležité poučení z principů skandinávské družstevní bytové výstavby.

Barbora Špičáková je historička umění, vystudovala též teorii designu a nových médií, pracuje v Archivu výtvarného umění. Je jednou ze zakládajících členek Galerie VI PER. Ta je zaměřena na architekturu v nejširším slova smyslu a její vazby a průsečíky k současnému umění, urbanismu, designu, médiím, technologiím, politickým, právním, sociálním, ekonomickým či ekologickým kontextům. V roce 2014 vydal Archiv výtvarného umění knížku o sídlišti Solidarita, která přináší pohled na vznik a vývoj prvního poválečného sídliště v Praze v textech tří renomovaných historiček architektury – Kimberly Elman Zarecor, Evy Novotné a Michaely Janečkové.

Eva Novotná je historička architektury. Dlouhodobě se zabývá dějinami bytové výstavby po druhé světové válce. Autorsky se podílela na projektu Uměleckoprůmyslového musea v Praze mapujícím historii sídlišť v České republice (Paneláci 1 a 2, UPM 2017) a  na několika publikacích k dějinám architektury 20. století včetně knihy o sídlišti Solidarita. V minulých letech přednášela dějiny architektury 19. a 20. století a dějiny uměleckých řemesel na KTF UK a VŠCHT v Praze. Je členkou spolku Kruh, se kterým příležitostně pořádá procházky na Den architektury. Momentálně spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.