Loading...

Čtyři dny | Four days

Workshop výtvarné kritiky CVJ

  • Čtvrtek 15. 10. / 19:00, ONLINE
    ONLINE

Přehrát na Youtube

 

Co je kritické psaní o výtvarném umění? Jak psát texty, které mají názor, jsou angažované a rafinované současně? Workshop výtvarné kritiky přiblíží, jak psát texty nejen o současném výtvarném umění.

První část workshopu bude probíhat online formou přednášky, bude zahrnovat také diskusi nad otázkami, které se s aktivním působením kritiček a kritiků v praxi pojí (zkušenosti z praxe, diskuse o způsobech psaní a editování). Další část offline je na účastnících, aby poslali své texty, ke kterým dostanou editorskou zpětnou vazbu.

Registrace na workshop@cenavj.cz, či přes náš Messenger, budeme pak sdílet přístupové údaje k online události.

Workshop povede Anežka Bartlová společně s Evou Skopalovou.

 

Anežka Bartlová vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM. V letech 2016 až 2019 byla interní redaktorkou časopisu art+antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 9/2019 je jeho šéfredaktorkou. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii, feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. Publikuje v časopisech art+antiques, Flash Art CZ/SK, čtrnáctideníku A2, na webové platformě Artalk.cz a Alarm.cz.

Eva Skopalová vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny současného a moderního umění na UMPRUM. Absolvovala studijní stáže na pařížské EHESS a New York University. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, a především perspektivou anachronismu a jejím dopadem na dějiny umění. Věnuje se nezávislé kurátorské činnosti a umělecké kritice, která vychází z jejího výzkumu metodologie dějin umění. Od roku 2020 zajišťuje chod a směřování Ceny Věry Jirousové.