Loading...

Čtyři dny | Four days

Mothers Artlovers

Trest

  • Sobota 17. 10. / 15:00, ve škole
    Zrušeno

Jako rodiče jsme (a nebo se zdáme být) vůči svým dětem v pozici autority. Jedním z průvodních znaků této autoritativní role je i pochybná pravomoc trestat. Většina rodičů trestá potomka s cílem, odradit jej od činnosti, se kterou nesouhlasí. K čemu však tresty skutečně vedou a proč je stále většina rodičů používá? Jaké formy trestů volíme, a jak se cítíme při jejich udílení. Jak jsme se cítili, když jsme byli sami trestáni?

Napiš stokrát: Nebudu nikdy nikoho trestat. Nebudu nikdy nikoho trestat. Nebudu nikdy nikoho trestat…

Mothers Artlovers je skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek a aktivistek – matek, která reaguje na specifické zkušenosti, problémy a potřeby matek a pečujících osob, pohybujících se v uměleckém provozu. Kromě podpůrné funkce a mapování umění věnující se rodičovství, řeší skupina také politickou a institucionální rovinu této problematiky. Cílem Mothers Artlovers je vytvořit svět umění, který bude vstřícnější potřebám rodičů a lidí pečujících o děti i kohokoliv jiného.

https://mothersartlovers.tumblr.com/