Loading...

Čtyři dny | Four days

Manifest tance

Pulsar a hosté – taneční performance ve veřejném prostoru metra Strašnická

12. 10. Pondělí 17:00 Stanice metra Strašnická Zrušeno
12. 10. Pondělí 18:00 Stanice metra Strašnická Zrušeno
13. 10. Úterý 17:00 Stanice metra Strašnická Zrušeno
13. 10. Úterý 18:00 Stanice metra Strašnická Zrušeno
Zdarma

Taneční performance je manifestem současného umělce. Opírá se o manifest České moderny, slova J. Chalupeckého a V. Havla. Kulminuje vlastním Manifestem tance. Svůj osobní vstup, svou vnitřní reakci vyjádří prostřednictvím tance na pádná slova a recitaci básníka Kamila Boušky.

Umělce chceme! Ale možná… potřebujeme ho vůbec? „Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj mozek…“ Vyjdi na hranu. Musíš vědět, že když spadneš, tak už tě NIC nezachrání! Pohybuješ se na hraně. Na hraně existenční. Je umění služba, nebo sebeobětování se? A pro koho? Ale možná, že je to všechno ještě jinak…

 

Pulsar z. s. (zal. 2016) vytváří platformu pro realizaci děl v oblasti současného tance a pracuje s jasně vymezenou dramaturgií, která je kontinuální. V oblasti tvorby se zabývá hledáním tanečního výrazu v propojení se zcela konkrétními tématy: ve středu zájmu stojí vždy člověk jako mikrokosmos, v němž se promítají všechny roviny života, do kterých je začleněn. On sám je utváří a ony zároveň utvářejí jeho. Umělecky se tvorba pohybuje na ose minimalismu, civilního projevu a strohé čisté vizuality přibližující diváka k jeho transcendentálnímu vědomí. Prioritně se jedná o tvorbu nových představení ve všech formách, s nimiž svět současné taneční tvorby pracuje. V dosavadních dílech choreografa Michala Záhory se odrážejí společensko-historická témata (Koncert pro NIVýročí – sto let české státnosti, Slavnost – taneční pouť krajinou, Generace X – pocity dnešních čtyřicátníků a výročí 30 let od politického převratu, Obrat konce – téma společné Evropy). Ideovým záměrem Pulsaru se zabývá jeho umělecký šéf Honza Malík a dramaturgyně Tereza Krčálová. Společně vytvářejí zázemí pro širší tvůrčí práci. Dalším záměrem uskupení je zajistit kontinuální činnost v rámci České republiky a uvádět díla i v zahraničí. 

 

Přípravný tým: Tereza Krčálová, Honza Malík
Hudba a zvuk: Tomáš Soušek, Adam Jerman
Akce: Helena Arenbergerová, Kamil Bouška, Jitka Čechová, Petr Hastík, Hana Polanská
Produkce: Pulsar z. s.

www.praguepulsar.cz