Loading...

Čtyři dny | Four days

Jedinečné svatopěstitelské družstvo

Výtvarná instalace
POUZE 9. 10. (18:00–24:00) a 10.–11.10. (10:00–22:00) / ve škole

Z „ozřejmujícího textu předsedy Jedinečného Svatopěstitelského Družstva o Univerzálních Psychiatrických Chrámech, obecně označovaných zkratkou „upsych““ vyplývá, že se jedná o jednu ze zásadních společenských organizací působících na poli umění. Tato se bude podílet na festivalu výtvarnou instalací inspirovanou prostorem školy. 

 

Univerzální Psychiatrické Chrámy (zkratka Upsych) jsou nevšední zařízení, jež dodnes představují opravdu jedinou existující skutečnou alternativu stávající lékařské psychiatrické péče, a tak tyto soukromé průkopnické ústavy ukazují novou cestu přístupu k problematice bláznovství. Na psychické anomálie se zde totiž nenahlíží jako na poruchy, jež je nutno odstranit, ale naopak jsou vnímány jako talent, který je hodno rozvíjet. Jedná se o skutečně Univerzální Psychiatrické Chrámy, kde může nalézt azyl, jenž k chrámům vždy patřil, ten, kdo se cítí pronásledován pro svou jinakost myšlení.

Z tohoto dosud jediného zařízení tohoto druhu u nás prý šílí jistí zaměstnanci snad všech zainteresovaných složek státní správy, počínaje ministerstvem kultury, zdravotnictví, školství a sociální péče, přes státní památkový ústav, policii a hasiče České republiky, až po okresní a místní úřady, stavební úřad, hygienickou stanici, ba dokonce i Severočeskou energetiku. Uvidíme, k čemu v režii Upsychu dojde na půdě Strašnické školy.