Loading...

Čtyři dny | Four days

Insider: Odkrývání reality

Cristina Maldonado

Denně ve škole
9. 10. Pátek
/ Instalace
18:00—24:00 ve škole
10. 10. Sobota
/ Instalace
10:00—22:00 ve škole
11. 10. Neděle
/ Instalace
10:00—22:00 ve škole
12. 10. Pondělí
/ Instalace
14:00—22:00 ve škole Zrušeno
13. 10. Úterý
/ Performance v 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
16:00—22:00 ve škole Zrušeno
14. 10. Středa
/ Performance v 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
16:00—22:00 ve škole Zrušeno
15. 10. Čtvrtek
/ Performance v 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
16:00—22:00 ve škole Zrušeno
16. 10. Pátek
/ Performance v 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
16:00—22:00 ve škole Zrušeno
17. 10. Sobota
/ Performance v 14:00, 15:30, 17:00, 18:30
14:00—20:00 ve škole Zrušeno

 

Instalace (9.–12.10.) a performance pro jednoho diváka (13.–17.10.) které se pohybují mezi virtuálními a mentálními realitami.

Insider přehodnocuje základní rysy našich vztahů se světem i ostatními lidmi. Pod mikroskopem zkoumá hmat a zrak a rozbíjí schopnost vnímání, kterou přijímáme jako samozřejmost, schopnost, na kterou se spoléháme při vnímání reality. Není to jen snaha zmást, ale také volání po pozornosti po tom, do jaké míry se můžeme přizpůsobit alternativním způsobům existence s námi samými i s ostatními lidmi, pokud zapomeneme, co už víme a známe. Inspirací byla fenomenologická teorie Matthewa Ratcliffa The Feeling of Being, koncept „background touch“ a vědecké studie ze světa neurovědy a technologie, které se zabývají vlastnictvím, zavržením a použitím smyslových zkušeností, např. RHI (Rubber-Hand Illusion/Iluze gumové ruky), fantomové končetiny a zrcadlové neurony. Insider je umělecký nástroj pro výzkum a získávání ztělesněných znalostí.

 

Instalace Insider

Instalaci můžete navštívit během otevíracích hodin 9.–12. 10.

Instalace Insider nabízí analogické visuální podněty, např. anaglyfy, hackování stereogramů a visuální prvky. Pomocí těchto děl si oči uvědomují rozdílné reality, které se mohou potkat v jednom bodě, nebo také naopak; ale zcela jistě vás přinutí přehodnotit perceptuální informace. Na druhou stranu je dotyk používán ke ztělesňování paměti a nabízí dotykovou stopu, která mapuje psychogeografické dráhy setkání a vzájemných působení, které jsou založené na našich zkušenostech s provázením v rámci instalace a obsahují stopy předchozích dezorientovaných návštěvníků performance Insider. Spolu s těmito zážitky také objevíte didaktické a pedagogické audiovizuální materiály, které se zabývají lidským tělem, pocity mimo rámec původních pěti smyslů a utváření pocitu sama sebe.

 

Performance Insider

13.–17. 10. | Prosím rezervujte si preferovaný slot a přijďte 10 minut před začátkem. Každá performance je pouze pro dva návštěvníky najednou.

Během performance pro jednu osobu je využito imerzivní video a VR technologie zobrazení pro zkoumání polohocitu, ztělesnění a existenciálního pocitu bytí v daný okamžik. Je to smyslový prožitek, který využívá touch-scape a imerzivní video pro vytvoření paralelních realit, které zpochybňují proces poznávání a přenastavuje způsob, jakým používáme naše smysly pro porozumění aktuální reality a našich interakcí s ostatními lidmi.

Více informací o projektu https://jasuteren.cz/archiv/insider-projekt

Mexická umělkyně Cristina Maldonado (1974) se věnuje pohybovému divadlu, v němž propojuje experimentální divadlo, tanec, participační postupy a tradiční i nová média. Hlavními tématy její tvorby jsou tělo, komunikace a intimita. Maldonado spolupracuje s umělci z různých zemí i oborů. 

 

Performance Insider

Režisérka: Cristina Maldonado
Autoři: Cristina Maldonado, Eva Rosemarijn, Lea Kukovičič, Keya Singh
Performeři: Lamija Čehajić, Isabela Juchniewicz, Cristina Maldonado, Keya Singh
Dramaturgická konzultace: Sodja Lotker
Antropologické a konceptuální konzultace: Fernanda Eugenio
Technická podpora: Pascal Silondi
Produkce objektů: Isabela Juchniewicz
3D tisk: William Holmes

Premiéra: 28. 11. 2019, Sklepní scéna Centra experimentálního divadla, Brno   

Délka představení: 60 min.
(pouze v angličtině)

 

Instalace Insider: Eva Rosemarijn, Bethany Lacktorin, Liaman Khankishiyeva, Isabela Juchniewicz, Lamija Čehajić, Keya Singh, Cristina Maldonado, Kore Romero
Technická podpora: Šimon Janiček, Matej Sýkora
Produkce: Lamija Čehajić, Cristina Maldonado 
Vedoucí produkce: Sona Borodáčová, Produced by Terén 
Za podpory Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Mexico. 
Tento projekt je součástí autorské série The Stranger Gets a Gift. 
Zvláštní poděkování: Maria Cavina, jedefrau.org, Israel López a Patrik Sedlák.

Projekt Insider vznikl v produkci platformy Terén, třetí scény Centra experimentálního divadla v Brně.