Loading...

Čtyři dny | Four days

Sametový monument

Pracovní fórum o ideální soše do veřejného prostoru

  • Pondělí 7. 10. / 16:00—19:00, Desfourský palác
    / Pouze pro pozvané
Potřebujeme si připomínat historii, důležité mezníky, dějinné zvraty nebo osobnosti pomocí monumentálních více či méně uměleckých děl? Jak, jakou formou, kde? Čtyři pracovní skupiny, čtyři fóra, stejné otázky a jeden cíl. Pomocí facilitátorů budeme hledat ideální podobu uměleckého díla, které by reflektovalo 30 let od sametové revoluce.

 

Výročí 30 let od změny režimu, které jsme si zvykli říkat sametová revoluce, si letos bude jistě připomínat každý z nás. Svým způsobem, podle svých vzpomínek, zkušeností, smýšlení, politických sympatií, sociálního statutu, ekonomického zázemí. Uměleckých děl, pomníků nebo připomínek událostí 17. listopadu ve veřejném prostoru je ale pomálu, oněch pár výjimek se inspirovalo hlavně motivem prázdných bezbranných rukou nebo klíčů, narativních symbolů nekrvavého převratu. Chybí naší společnosti potřeba monumentálních děl? Nebo umělci nepociťují potřebu se k těmto historickým událostem vyjádřit? Chybí sebevědomý a poučený objednavatel, nebo to jen ruka trhu koriguje hlasy společnosti ve veřejném prostoru?

Na otázku, zda by měla naše společnost 30. výročí sametové revoluce připomenout sobě i dalším generacím výrazným a monumentálním dílem na veřejném a společně užívaném prostranství v Praze, bychom rádi hledali odpověď ve společném workshopu. Čtyři skupiny profesně odlišně zaměřených profesionálů i lidí z řad veřejnosti pod vedením zkušených facilitátorů budou zpracovávat stejné otázky, stejné zadání. Jiný bude názor umělce, jiný je pohled politika, který musí prosadit záměr na vybudování trvalého díla za veřejné peníze, jinak budou o zadání umělecké intervence uvažovat kurátoři, historici a další odborníci, zřejmě jinak bude celou problematiku vidět širší veřejnost. Cílem workshopu je v tomto polarizovaném vzorku společnosti najít průsečíky a shody, které by přispěly k možnému návrhu a budoucímu zadání veřejné soutěže na podobu a umístění uměleckého díla, sametového monumentu – pádu totality, svobody, 17. listopadu, zvonících klíčů…

Město Praha se snaží podpořit vznik nových současných uměleckých děl ve veřejném prostoru samostatným programem.  Výsledky a výstupy z workshopu budou prezentovány poradnímu orgánu Rady HMP, Komisi pro umělecká díla ve veřejném prostoru, a budou podkladem pro další fáze přípravy případné veřejné soutěže, kterou by připravovala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj.