Loading...

Čtyři dny | Four days

Pozdní snídaně

  • Sobota 12. 10. / 14:00, Desfourský palác
    / pouze na pozvánky

Zveme umělce, kurátory, galeristy, kritiky, historiky, architekty, podporovatele, mecenáše umění, zástupce institucí, spolupracovníky a další hosty do Desfourského paláce k osobnímu setkání. Rádi bychom jim umožnili networking a sdílení zkušeností, proto jsou hosty letošního festivalu také kulturní organizátoři z jiných regionů a zahraničí. Součástí odpoledne bude také prohlídka výstavy Nevšechno s kurátorem Milanem Mikuláštíkem a možnost setkat se s umělci, kteří se letos na projektu Místa činu podílejí.