Loading...

Čtyři dny | Four days

Dobrá praxe aneb kulatý stůl městských a oblastních galerií

Diskuze
  • Pátek 11. 10. / 10:00–16:00, Desfourský palác

Jaký je dlouhodobý dramaturgický záměr? Na jakou uměleckou generaci se zaměřujete? Jak často vystavujete místní umělce? Kteří umělci ze zahraničí u vás vystavovali? Jaké zázemí poskytujete vystavujícími umělci a kurátorovi? Cílíte na místní diváckou obec? Jaké doprovodné programy pořádáte pro školy, seniory, zájemce? Pracujete s dobrovolnictvím? Navštěvujete klauzury na vysokých školách, setkáváte se s umělci, navštěvujete ateliéry i mimo běžný program vaší galerie?

Setkání a burza zkušeností vybraných městských a oblastních galerií z celé České republiky, jejich kurátorek/kurátorů, resp. ředitelů/ředitelek, se zaměřením na vystavování současného umění.

Celodenní program bude zahrnovat diskuze o dramaturgii galerií, o poměru vystavovaných pražských, zahraničních a místních umělců/umělkyň, možnostech a způsobech produkce a vystavování současného umění. Cílem je sdílení pozitivních příkladů, ukázky možností, i debata o limitech produkčně-finančních daností zúčastněných galerií a především ustanovování, či zavádění takzvané dobré praxe. Navazovat bude komentovaná prohlídka výstavy Nikdo nemá nic a další doprovodný program. 

Moderuje: Ondřej Horák 

 

Projekt pořádají 4+4 dny v pohybu a Spolek Skutek.

Spolek Skutek vznikl, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, kteří si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme.

https://www.spolekskutek.cz/