Loading...

Čtyři dny | Four days

Večer Katedry fotografie FAMU

Velmi dobře

Prezentace a večírek
  • Pátek 12. 10. / 19:00–21:00 , Desfourský palác
Cena: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

Večer KF FAMU s názvem Velmi dobře proběhne v režii studentů bakalářského programu. Přestože jsme univerzita se vším, co k ní patří, jsme si plně vědomi limitů a rizik příliš jednosměrného pedagogického procesu. Je to v posledku vždy nastupující generace, kdo musí určovat podobu současného umění a fotografie. A pedagogickému sboru i publiku nakonec prospěje kontakt s živými a živelnými strategiemi a technikami prezentace i sebeprezentace. Znalosti pedagogického sboru (nejen) v této oblasti rychle stárnou, a tak nezbývá než se stále učit u žáků. Přejeme vám i sobě příjemné překvapení, zábavu a poučení!

Samostatná Katedra fotografie vznikla na FAMU v roce 1975, v Evropě patří k nejstarším svého druhu. Nabízí tříletý bakalářský studijní program a navazující dvouletý program magisterský, oba v českém i anglickém jazyce. Studium primárně probíhá v rámci sedmi kmenových ateliérů, vedených výraznými osobnostmi fotografie i současného umění obecně: Ateliér dokumentární fotografie vede Markéta Kinterová, Ateliér experimentální a studiové fotografie Rudo Prekop, Ateliér klasické fotografie Martin Stecker, Ateliér nových médií Hynek Alt a Ateliér intermédií Štěpánka Šimlová. Studenti se v rámci studia mají možnost seznámit s celým spektrem technik produkce a postprodukce fotograficky založených obrazů, poznat a pochopit jejich možnosti a limity i nalézat a vynalézat vlastním záměrům i preferencím odpovídající tvůrčí prostředky.