Loading...

Čtyři dny | Four days

Procesy pokroku

v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru

Konference
  • Úterý 9. 10. / 10:00–17:30, Desfourský palác
Cena: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

Komunitní projekty nutně přinášejí interakci mezi jejich iniciátory a veřejnou správou. Projekt Procesy pokroku si klade za cíl zlepšit spolupráci měst a místních komunit a zjednodušit administrativu spojenou s komunitními úpravami veřejného prostoru. Podílejí se na něm pokrokově smýšlející političtí i úředničtí zástupci samospráv napříč Českou a Slovenskou republikou, aktivní občané, neziskový sektor i další odborníci. V pořadí již druhá pracovní konference má mj. za úkol pojmenovat přínosy a rizika komunitních projektů ve veřejném prostoru. Její hlavní část bude věnována hledání vyváženého modelu pro nastavení spolupráce v procesu přípravy, realizace, užívání a údržby komunitních projektů.

 

Pořádají spolek Pěstuj prostor a Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Via.
http://procesypokroku.cz
http://pestujprostor.cz

 

Navazující akce:

DISKUZE: KOMUNITNÍ PROJEKTY: OHROŽENÍ NEBO PODPORA VEŘEJNÉ SPRÁVY? ›
09. 10. 18:00–19:30