Loading...

Čtyři dny | Four days

Mithkal Alzghair / Compagnie Hek-Ma (Sýrie/Francie)

Přemístění

  • Čtvrtek 11. 10. / 20:00, Ponec – divadlo pro tanec
Cena: 290 / 190 Kč

Na pozadí konfliktu dvou emocí se odvíjí choreografie syrského tanečníka a choreografa Mithkala Alzghaira. Na jedné straně naděje na záchranu v podobě útěku – na straně druhé sklíčenost z představy o nemožnosti návratu. Dílo, které má dvě části – Alzghairovo sólo a následně mužské trio –, vzniklo z analýzy dvou dynamik: nuceného pohybu a pohybu v omezení.

Přitom si autor kladl obecné otázky: Jak vypadá pohyb, který je nedobrovolný? Co se stane s tělem, které je nuceno zůstat nehybné? Celý koncept díla je hluboce zakořeněn v syrském kulturním dědictví, jeho tradicích a také v autentické osobní zkušenosti choreografa, v jeho příběhu. „Čekání před odjezdem, exil – to jsou věci, které jsem fyzicky prožíval. Musel jsem opustit území, které bylo vytvořeno komunitou, jíž jsem byl součástí, což znamenalo opustit zvyky, vztahy a závazky. Změna společenského a politického kontextu v mé zemi měla za následek nehody, mimořádné události, katastrofy, které mě donutily k fyzickému, emocionálnímu i intelektuálnímu pohybu.

Umělec použil krokový vzorec lidového tance dabke, který je typický pro celý Střední východ, a rozpracoval jej pomocí reálných i symbolických gest. Evokuje tím nejrůznější aspekty situace migrantů a zároveň touto transformací tradičního tance zdůrazňuje téma adaptace, budování nového kontextu, obnovy. Displacement vychází z konkrétního dědictví a přesahuje kulturní rozdíly, aby zkoumalo podmínky života v exilu. 

 

Mithkal Alzghair (1981) – syrský choreograf a tanečník. Jako dítě účinkoval v ochotnickém souboru ve vesnici, odkud pochází. Později se zapsal ke studiu divadla na  Higher Institute of Dramatic Art v Damašku, kde začal navštěvovat nově otevřené taneční kurzy. V Bejrútu se seznámil s evropskými tvůrci současného tance a nastoupil magisterské studium choreografie v ICI — centre chorégraphique national Montpellier. Poslední dobou spolupracuje s italským souborem In-Occula na evropském projektu CRACK. Představení Displacement vytvořil v březnu 2016 a získal za něj první cenu na mezinárodní soutěži Danse Élargie, kterou organizovala Théâtre de la Ville v Paříži a CCN de Rennes et de Bretagne.

 

Jazykově bezbariérové.
Délka představení: 60 min.

fb.com/events