Loading...

Čtyři dny | Four days

Komunitní projekty: Ohrožení nebo podpora veřejné správy?

Diskuze
  • Úterý 9. 10. / 18:00–19:30 , Desfourský palác

Jsou komunitní projekty důležité, přinášejí obcím a městům něco? Ztěžují jim politici a úředníci život, nebo jim naopak pomáhají? Jaké jsou rozšířené předsudky při pohledu na zástupce jednotlivých „rolí“? Těmito a dalšími otázkami se dlouhodobě zabývá projekt PROCESY POKROKU v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru, do kterého jsou zapojeni političtí i úředničtí zástupci samospráv napříč Českou a Slovenskou republikou, aktivní občané, neziskový sektor i další odborníci. Jeho cílem je zjednodušit administrativu spojenou s komunitními úpravami veřejného prostoru a zlepšit spolupráci měst a místních komunit.

Večerní beseda vás zve na diskusi s pokrokově smýšlejícími zástupci samospráv i neziskových organizací o tom, proč a jak dělat komunitní projekty, aby z toho měly obě strany užitek a zbytečně neztrácely energii vzájemným nedorozuměním.

 

Pořádají spolek Pěstuj prostor a Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu za podpory Ministerstva kultury ČR a Nadace Via.
http://procesypokroku.cz
http://pestujprostor.cz

 

Navazující akce:

KONFERENCE: PROCESY POKROKU V KOMUNITNÍM ROZVOJI A PROMĚNÁCH VEŘEJNÉHO PROSTORU ›
09. 10. 10:00–17:30